Profesura: Početak obnove Zvijezde 2018. godine

Ozbiljnost namjere da se obnova Zvijezde konačno u sljedećoj godini započne vidjet će se upravo ne toliko po idejama i snovima koliko po volji i uspješnosti iznalaženja sredstava za realizaciju konkretnog projekta. Zamrla i zapuštena Zvijezda treba barem deset do 15 godina da zablista novim sjajem. Do tada treba uporno i sustavno raditi. Početak, koji je sada na djelu, sluti na dobro

Autor: Vladimir Lay

 

U tijeku je izrada Plana upravljanja Zvijezdom, što će završiti u travnju 2018. kada će i započeti obnova karlovačke jezgre. Posljednjih nekoliko godina u Karlovcu je uložen trud da se utvrdi u kojem je stanju Zvijezda, koje bi bile prostorno-planske odrednice, društvene smjernice i ciljevi njene obnove. U proljeće 2017. je nakon gotovo četiri godine izrade na Gradskom vijeću usvojen Urbanistički plan uređenja (UPU) Zvijezde. Izradu ovog plana pratila je i izrada pet zasebnih tematskih studija, a jedna od njih je bila sociološka, čiji sam autor. Tako je nakon više od 30 godina Zvijezda dobila putokaz za suvremenu obnovu. Pred ljeto 2017. Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX je završila dragocjeni projekt „Star voice“ koji je, između ostalog, pojasnio prioritete obnove Zvijezde, kako ih vide građani Karlovca. Ukupno gledano, u smislu neophodnih i kvalitetnih pripremnih radnji, opći karlovački projekt obnove Zvijezde već desetljećima nije bio u tako povoljnoj situaciji.

Zamor od pustog pričanja o obnovi

S druge strane, građani su već umorni i zasićeni pričama o obnovi Zvijezde. Godinama se priča i planira, a Zvijezda građevinski tiho propada, broj zgrada koje su u lošem ili čak ruševnom stanju iz godine u godinu raste. Služba zaštite spomenika poštujući zakone štiti Zvijezdu kao spomenik kulture u cjelini, ali ona od toga ne biva zaštićena u svojim dijelovima. Dio zgrada propada – neki krovovi cure, a nitko niti da bi crijep zamijenio.

Broj stanovnika se stalno smanjuje: 1971. godine – 2150 stanovnika; 2011. godine – 939, a danas oko 900 stanovnika. Ekonomsko-financijska snaga većine stanovnika Zvijezde je mala. Prema podacima kojima raspolažem socijalna struktura je sljedeća: oko 15 posto zaposlenih, oko 75 posto umirovljenika i oko deset posto vrlo siromašnih, socijalno ugroženih, građana. Vlasnici zgrada, bilo država, bilo Grad Karlovac, bilo Karlovačka, bilo dvije crkve, ili pak privatni poduzetnici, odnosno naprosto vlasnici stanova i kuća u obnovu ulažu malo ili ništa.

Tu smo danas – u situaciji zamora od nadanja i jalovih pričanja s jedne strane, ali i zdrave pripremljenosti prostornih smjernica i sada već jasnih društvenih htijenja i ciljeva obnove Zvijezde s druge strane.

Što? Obnova Zvijezde je promjena i obnova – čega?

Obnova Zvijezde ima dva sloja značenja. Jedan je obnova ili mijena svrha, sadržaja i funkcija. Drugi je, s prethodnim vrlo usko povezano, obnova fizičkog prostora i obnova zgrada. Ovo drugo sadrži mnogo toga – podzemnu infrastrukturu, parternu opremu ulica i trgova, građevinsku obnovu zgrada, iznalaženje rješenja za prometanje vozila i parkiranje.

Obnova fizičkog prostora i zgrada  

Podsjetimo, sve zgrade u Zvijezdi imaju svoje vlasnike. Uređenje vanjskih prostora i izgradnja nove infrastrukture je u Zvijezdi dominantno briga i posao gradske uprave i političkih tijela. To je težak, financijski, stručno i izvedbeno vrlo zahtjevan posao.

Zgrade su briga vlasnika, ma tko to bio. Dosadašnja višegodišnja pasivnost vlasnika mora se prekinuti. Pospance treba probuditi, tjerati na stav i odluke. Stajanje na mjestu, kao do sada, to je smrt za Zvijezdu. Slika vlasnika zgrada u Zvijezdi i stanje u kojem se ove zgrade nalaze, prema podacima sadržanim u Urbanističkom planu uređenja Zvijezde je sljedeća:

  1. Grad Karlovac je vlasnik 20 zgrada. Ukupna površina je ca 12 000 četvornih metara, u „dobrom“ i „prihvatljivom“ stanju 11 zgrada, u „lošem“ i ruševnom devet s ukupno 4853 ‘kvadrata’ korisne površine.
  2. Republika Hrvatska, dakle država, vlasnik je 21 zgrade ukupne površine 29 900 četvornih metara. U „dobrom“ i „prihvatljivom“ stanju je 11 zgrada, u „lošem“ i „ruševnom“ 10 zgrada ukupne površine od 16 670 četvornih metara.
  3. Karlovačka županija je vlasnik tri zgrade ukupne površine 15 748 četvornih metara. Zgrada u „lošem“ i ruševnom“ stanju nema.
  4. Dvije crkve, Katolička crkva i Srpska pravoslavna crkva raspolažu s osam zgrada.
  5. Privatni vlasnici – ukupno 413 zgrada: 175 je stambenih s oko 730 domaćinstava i 238 poslovnih zgrada / prostora.

Zaključno, Zvijezda ukupno u javnom i privatnom sektoru ima 465 zgrada.

Karlovačka Zvijezda je zvijezda u svijetu spomenika kulture, prije svega ambijentalno, kao još u renesansi inicirana urbana cjelina. U pogledu objekata njih devet ima status zaštićenih kulturnih dobara. Izrazitu baštinsku vrijednost ima deset posto zgrada, 38 posto ima visoku vrijednost, 17 posto ambijentalnu. To je ukupno 65 posto zgrada u Zvijezdi. S druge strane, 30 posto zgrada nema nikakvu, a pet posto ima nisku vrijednost u smislu kulturne baštine. Uzgredna napomena, zgrade bez vrijednosti su dio dragocjenog ambijenta te su pojedinačni postupci i potezi vezani za njih u procesu odlučivanja ipak nužno vezani za kontekst. Pomisao da bi se tih 35 posto zgrada moglo srušiti i izgraditi nešto „građevinski novo i lijepo“ – bez gubitka po spomeničku vrijednost cjeline, zvuči kreativno i logično, ali ne dolazi tek tako u obzir.

Promjena i obnova svrha, sadržaja i funkcija (zgrada i vanjskih prostora)

Zapisi i fotografije iz prošlosti govore nam o svrhama i sadržajima u Zvijezdi proteklih desetljeća, pa i stoljeća. Mijenja se kroz desetljeća i tehnologija življenja i prometovanja, mijenjaju se vladajući društveni odnosi (politički sustavi, razvojni ciljevi i društvene vrijednosti), gospodarski sektori i produkcije roba i usluga, mijenjaju se kultura i stil življenja. Nema više vojski u Zvijezdi. U proljeće 1971. godine otišla je i velika tržnica s glavnog trga, a zamrla je poslije i Radićeva ulica, ta pješačka „žila kucavica“ Zvijezde, živi prostor dugogodišnjih susretanja, zabave i trgovanja.

U građevinski pretežno zapušteno, a ekonomski, demografski i društveno posustalo tkivo Zvijezde dolaze neki novi sadržaji, sukladno današnjim, suvremenim potrebama građana i Karlovca, te potrebama uprave Grada i Županije, a možda i nekih državnih ustanova. Treba svakako računati i s interesima privatnih investitora koji u otvaranju novih (ili obnovi starih) sadržaja vide uz društvenu dobrobit i ekonomsku dobit za sebe.

Obnova Zvijezde ne može biti smislena i uspješna tek kao puki zbroj politički i poslovno najzrelijih i najagresivnijih pojedinačnih inicijativa. Smislena obnova, koja će imati snagu da kao magnet privlači nove i nove male obnove pojedinih zgrada, tijekom recimo narednih petnaestak godina, nalaže obnovu prema nekom urbanističkom i funkcionalnom sustavu.

Vidimo tri stožerna elementa smislene i procesno uspješne („korak po korak“, ali stalno!) obnove Zvijezde. Prvo, obnova cjelokupne infrastrukture (kanalizacija, voda, struja, plin, komunikacije). Rekli smo, to je posao Grada – ma koliko koštao i ma koliko dugo trajao. Ovaj poduhvat diže ukupnu vrijednost Zvijezde kao prostora mogućeg rada i obitavanja i nekih novih ljudi u njoj, diže vrijednost četvornih metara, diže imidž Zvijezde kao čuvane i/ili očuvane kulturne baštine. Gradska uprava je započela s pripremama realizacije ovoga projekta i planira ga završiti do 2023. godine. Drugo, obnova zgrada u javnom i privatnom vlasništvu, za razne javne i poslovne svrhe i sadržaje u srcu Zvijezde – onih na Trgu bana Jelačića i okolnih uličica, te partera i nekih zgrada u Radićevoj ulici. Bez obnove njenog srca, Zvijezda ne može postati „Živa Zvijezda“. Treće, definiranje i uređenje besplatnog nadzemnog parkirnog prostora u Zvijezdi na više manjih lokacija i u neposrednoj blizini Zvijezde. U ovaj prostor se mora moći doći automobilom, ali uz uvjet da ova limena sprava ne ugrozi ugodu življenja stanara Zvijezde i ugodu kratkog boravka njenih posjetitelja.

Prvi „ešalon“ zgrada i prostora u obnovi Zvijezde. Tko će prvi?

Za uspješnu obnovu bitno je postojanje aktera, inicijatora, nositelja – „lokomotive“ obnove Zvijezde. Prema uvidima  kojima raspolažem u tijeku su procesi promišljanja i procjenjivanja sljedećih ideja, projekata i odluka.

Plan obnove se razvija i kristalizira iz tjedna u tjedan u Gradskoj upravi. Zgrada „Kamoda“ se predviđa za lociranje karlovačke filijale službe zaštite spomenika Ministarstva kulture RH. Oko „Oružane“ koja je u vlasništvu Grada se „interesno okupljaju“ razni zainteresirani akteri – Glazbena škola, Veleučilište u Karlovcu, gradska uprava i možda još neki poslovni akteri (trgovina i restoran).

Privatni investitori su usmjereni na obnovu hotela „Central“ (Grad ga je dao u koncesiju). Karlovačka banka koja je prije desetak godina kupila „veliku vojarnu“, onu na glavnom trgu, planira je s jednim belgijskim investitorom urediti kao suvremeni dom za starije ljude. Hoće li se to ostvariti? Ne znamo.

Postoje ideje i prijedlozi da se bivša vojna bolnica i objekti u njenoj blizini preurede za potrebe VUKE i studenata. Isto tako u opticaju je prijedlog za obnovu „Lončareve kuće“, vrlo stare zgrade u Haulikovoj ulici.

Situacija s obnovom privatnih stanova i zgrada čini mi se trenutačno najmanje jasna i u načelu pod postojećim uvjetima dobivanja kredita, povlastica i opterećenja ne posebno povoljna. Sastav obitelji i pojedinaca, domaćih ljudi u Zvijezdi, tih oko 730 domaćinstava različite veličine koji žive u 175 stambenih objekata, njihova ekonomska moć i sadašnja mogućnost ulaganja u obnovu stambenih zgrada je mala. Obnovu stambenih zgrada ovog ambijenta koji je kao cjelina spomenik kulture moralo bi se „upogoniti“ na neki inovativni, drugačiji način od oslanjanja na džep i ušteđevine umirovljenika, socijalnih slučajeva i ono malo zaposlenih građana Zvijezde.

Kako? S kojima novcima?

Uvijek ima snova, ideja, prijedloga, planova, projekata da se nešto učini, organizira, izgradi, stvori, napravi. No, dok se za to nešto ne osigura novac, od svega toga – ništa. Oko Zvijezde i na Zvijezdu u proteklim godinama nije padala kiša novca, baš se nešto ne nude mecene – bogati pojedinci, karlovačka uspješna poduzeća, fondovi, ministarstva. Koliko je do sada na razini Grada pronađeno novaca za obnovu Zvijezde iz EU fondova? Vrlo malo. Sama po sebi ona je zahvalna priča za europsku razinu, jer pripada ne tako brojnoj europsku nisku starih utvrđenih gradova. Osječka Tvrđa je na tome polju već polučila poučne rezultate. Uzgred, Zvijezda je sjajan kandidat za UNESCO-ov spomenik kulture.

Grad Karlovac i Karlovačka županija su u proračunima za godinu 2018. za obnovu „Oružane“, gdje bi išao dio pogona gradske i županijske uprave, ukupno namijenili četiri i pol milijuna kuna. To je zdrav signal i drugim mogućim akterima obnove. Upravni odjel za razvoj grada, ulaganja i europske fondove gradske uprave počinje potragu za prikladnim EU fondovima za obnovu nekih aspekata Zvijezde.

Ozbiljnost namjere da se obnova Zvijezde konačno u sljedećoj godini započne vidjet će se upravo ne toliko po idejama i snovima koliko po volji i uspješnosti iznalaženja sredstava za realizaciju konkretnog projekta. Zamrla i zapuštena Zvijezda treba barem deset do 15 godina da zablista novim sjajem. Do tada treba uporno i sustavno raditi. Početak, koji je sada na djelu, sluti na dobro.