Polkagent report: Hoće li Marina Jarnjević vratiti novac?

Dubravko Golubić iz Socijaldemokratske partije Hrvatske je postavio pitanje vezano uz stručno usavršavanje bivše pročelnice koja više ne radi u gradskoj upravi, nego u Karlovačkoj županiji. Zanima ga hoće li vratiti novac, što je praksa u svakoj privatnoj tvrtki koja šalje djelatnika na neko usavršavanje. Gradonačelnik Damir Mandić, iz, naravno, Hrvatske demokratske zajednice je odgovorio da je sve bilo legalno i da će vijećnik dobiti kompletan pismeni odgovor

Autor: Nikola Badovinac

U petak je održana peta sjednica Gradskog vijeća Karlovca u ovom sazivu.

Prvo je održan aktualni sat u trajanju od oko 120 minuta.

Dubravko Golubić iz Socijaldemokratske partije Hrvatske je postavio pitanje vezano uz stručno usavršavanje bivše pročelnice Marine Jarnjević, koja više ne radi u gradskoj upravi, nego u Karlovačkoj županiji. Zanima ga hoće li vratiti novac, što je praksa u svakoj privatnoj tvrtki koja šalje djelatnika na neko usavršavanje. Gradonačelnik Damir Mandić, iz, naravno, Hrvatske demokratske zajednice je odgovorio da je sve bilo legalno i da će vijećnik dobiti kompletan pismeni odgovor. Postavio je pitanje i o smjeni direktorice Turističke zajednice Grada Karlovca te izrazio sumnju u transparentnost budućeg natječaja. Tu smo iz gradonačelnika saznali da će natječaj za novog direktora biti objavljen do 8. prosinca.

Marija Pavičić (HSLS) koja je predložila da razne ustanove za izdavanje dokumenata od strane Grada, Županije, države i slično rade i u popodnevnim satima kako bi ih i oni koji rade ujutro mogli obilaziti bez uzimanja godišnjeg odmora. Prijedlog je dobar, a naglasio bih da živimo u informatičkom vremenu gdje je, primjerice, smiješno da, kada trebate rodni list, da on ne smije biti stariji od šest mjeseci. Jednom sam se rodio, zar ne? Dopustite tehnologiji da odrađuje svoje. Gradonačelnik je najavio da će slanjem dopisa probati dobiti odgovor od nadležnih.

Sljedeća je na redu bila Martina Kostolanji (HDZ). Ne pratim i ne slušam naručena pitanja, pa ću sa takvom praksom nastaviti i dalje.

Slijedi nezavisni Davor Petračić . Postavio je pitanje o zbrinjavanju mulja sa pročistača otpadnih voda. Saznali smo da se mulj odvozi u Vinkovce. Sjećam se odgovora kojeg sam dobio u prošlom sazivu, a informacija je bila da se mulj miješa u omjeru tri naspram jedan sa zemljom te da se tako odlaže na deponij Ilovac. Meni je ovo nova informacija koju želim detaljnije istražiti. Drugo pitanje je bilo o komunalnoj naknadi, a treće o čuvanju objekata koji su u vlasništvu države (to se odnosi na onu predizbornu foru sa čišćenjem vojarne Luščić i sa korištenjem objekata na tom području). Taj dio sam loše popratio, jer sam slušao na poslu, pa sam nešto morao odraditi i nisam mogao biti posvećen slušanju sjednice. Slabije sam slušao ostatak aktualca.

Filip Jarnjević iz Živog zida je postavio tri pitanja. Jedno je bilo i o potencijalnim geotermalnim izvorima na području Rečice. Gradonačelnik je odgovorio da će „vidjeti što s tim“ tek nakon što se utvrdi što je ispod zemlje te je najavio osnivanje tvrtke „Geotermika“ koja će se baviti cijelom problematikom. To će biti firma bez radnika, ali s odgovornom osobom koja neće dobivati plaću. Uz to je najavio da je sljedeći korak pronaći novac za istraživanje.

Sandra Leško (Živi Zid) koja je pitala za obnovu javnog WC-a na Starom placu. Tu problematiku je aktualizirala volonterska aktivistička grupa imena „Karlovačka pozitiva“, a vijećnica ju je predstavila na aktualcu. Nisam čuo odgovor. Od Živog zida očekujem puno više na sjednicama vijeća jer su najjača oporbena stranka u Gradskom vijeću te je vrijeme da to i pokažu. Do sada nisam impresioniran njihovim radom.

Kao što sam već spomenuo, naručena pitanja ne slušam, pa tako ni Alena Čujka iz HDZ-a. Imao je pohvalu, ali me moja želja za potiskivanjem naručenih pitanja natjerala da ne slušam koga ili što je pohvalio. Tu sebi pišem minus.

Slijedio je nastavak sjednice po dnevnom redu koji je imao 26. točaka od kojih je 19 točaka bilo vezano uz izmjene i dopune (rebalans) proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu. Ovo je zadnji rebalans ove godine i smatra se tehničkim rebalansom. Zadnjim rebalansom proračun je smanjen za tri milijuna kuna. Treba naglasiti da je izglasani proračun za 2017. godinu bio proračun za izbornu godinu te je tada predstavljao dokument koji će biti vezan uz promociju „lika i djela“ glavnih likova tadašnje, a i sadašnje lokalne vlasti. Prisjetimo se prve polovice godine kada je Karlovac bio pun raznih gradilišta koji su bili tempirani za promociju navedenih likova.

Uz glavnu točku sjednice (rebalans proračuna), 18 točaka je bilo vezano uz izmjene i dopune raznih programa. Očekivao sam više istraživanja i pitanja od strane oporbenih vijećnika, jer im je ova sjednica mogla biti odlična priprema za sjednicu u prosincu kada će biti na dnevnom redu prijedlog proračuna za 2018. godinu. Kao primjer bih naveo točku 14. Riječ je o trećim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. Na komunalnu infrastrukturu se odvaja oko 20 posto proračuna i bio sam jako iznenađen što nije bilo ni pitanja ni komentara niti jednog člana vijeća. Sjednica vijeća je završila u mirnom tonu u 12:40 što je, uspoređujući sa prošlim sazivom, zapravo kratka sjednica.

Predložio bih oporbenim klubovima da predlažu tematske točke. Na taj način mogu s raznim stručnjacima dokazivati svoje teze o raznim problemima u našem gradu.