Gradski muzej Karlovac najavljuje stručnu, a ne Las Vegas izložbu u Branič kuli

"Stalnoj će izložbi prethoditi izrada muzeološke koncepcije, stručne recenzije i izrada likovnog rješenja, te prihvaćanje muzeološke koncepcije od strane Hrvatskog muzejskog vijeća Ministarstva kulture RH. Potom ćemo, sukladno uobičajenoj praksi, predstaviti projekt izložbe u javnosti. I tek nakon toga slijedi primjena izložbe u prostoru"

Autor: Marin Bakić

Pozvao sam gospodina Lazu Čučkovića na sastanak, a nakon toga ću javnost upoznati sa svojim stavom – poručuje gradonačelnik Karlovca Damir Mandić u odgovoru na naš upit nakon što smo ga zamolili da nam prokomentira otvoreno pismo umirovljenog kustosa Gradskog muzeja Karlovac, voditelj projekta “Stari grad Dubovac – kulturno-turistički multimedijalni centar”.

Čučković je ovog tjedna upozorio javnost da se postojeća izložba u Branič kuli zamjenjuje jednom koja nije sasvim stručna, a niti sasvim prikladna za Stari grad.

  • Branič kula Starog grada je dodijeljena na korištenje Gradskom muzeju Karlovac. Tamo je djelomično dovršena izložba „Oko Kupe i Korane“, koju kao koautor potpisujem sa Željkom Kovačićem, arhitektom koji iza sebe ima brojne muzejske projekte pa tako i Muzej krapinskih neandertalaca, te ga se s pravom smatra najplodnijim muzejskim arhitektom u nas. Izložba u Branič kuli je trebala biti nominirana za europski muzej godine, ali je realizacija iz političkih razloga obustavljena. Postojeća izložba temelji se na autentičnoj građi sa samog Dubovca, iz Karlovca i okolice. Tumači čemu je pojedina prostorija (kat) služila – tamnica, obrana glavnog ulaza, kapelica s prikazom razvoja obreda i crkvenog uređenja, stanovanje s naglaskom na ostavštinu Frankopana i Zrinskih, vidikovac ili soba generala s maketama. Preferira ambijentalnu postavu, a prikazane su i razvojne faze samog Starog grada utemeljene na višegodišnjim timskim istraživanjima. Izložba je i sada atraktivna za posjetitelje, ali bi bilo nužno da se, uz manje nadopune zbog protoka vremena, dovrši. No, Gradski muzej Karlovac je, naprasno, tjedan dana nakon odlaska u mirovinu autora izložbe, odlučio tu izložbu srušiti i postaviti, bez suvisle argumentacije, izložbu „Kula kartografa“, koja bi, valjda, trebala prikazati Karlovac kao centar kartografije? To je kao da se naš slatkovodni akvarij nalazi na Braču, a muzej bračkog mramora i klesarstva u Karlovcu – stoji u Čučovićevom pismu i objašnjava da se “izložba u branič kuli se svojim ambijentalnim postavom referira na nalaze sa samog Starog grada i bliže okolice te poštuje spomeničku vrijednost objekta.

“Pokazalo se da se ima što vidjeti i kada je domaća baština u pitanju, dok se „Kula kartografa“ referira na neke tuđe kulturne vrijednosti”, ističe Čučković.

  • U doba kad nastaje Stari grad Dubovac u današnjem obliku „naša kartografija“ se događala u Amsterdamu – navodi i upozorava da se od dubovačke gradine želi napraviti nešto patvoreno poput Las Vegasa.

“Stručno vijeće Gradskog muzeja Karlovac pokrenulo je postupak izrade nove stalne izložbe na Dubovcu te se pod radnim nazivom Kula kartografa, priprema projekt koji još nije spreman za javnu prezentaciju budući je tek u fazi izrade preliminarne muzeološke koncepcije”, odgovara ravnateljica Gradskog muzeja Karlovac Hrvojka Božić.

  • Muzej će kao i u dosadašnjim projektima pripremiti izložbu profesionalno, savjesno i muzeološki suvremeno, sukladno svim pravilima muzejske struke. Stalnoj će izložbi prethoditi izrada muzeološke koncepcije, stručne recenzije i izrada likovnog rješenja, te prihvaćanje muzeološke koncepcije od strane Hrvatskog muzejskog vijeća Ministarstva kulture RH. Potom ćemo, sukladno uobičajenoj praksi, predstaviti projekt izložbe u javnosti. I tek nakon toga slijedi primjena izložbe u prostoru – kaže H. Božić.

“Do tada će”, nastavlja, “na Starom gradu Dubovcu biti postojeća izložba, a Muzej će nastaviti i s izložbenom aktivnošću na prvom katu Starog grada Dubovca”.