Urbani eksperimenti – rumunjski Urban INC

Radi se u organizaciji koja je nastala kao posljedica angažmana na području razvoja instrumenata za potporu urbanom razvoju i na području izgradnje aktivne zajednice za urbani razvoj u Rumunjskoj i u Srednjoj i Istočnoj Europi. Cilj organizacije je pratiti trendove na području urbanog razvoja, povezivati različite sudionike i stanovništvo u eksperimentiranju, analiziranju i stvaranju novih inovativnih rješenja za izazove vlastite sredine. Sjedište organizacije nalazi se u zgradi nekadašje tvornice pamuka, koja se nakon zatvaranja transformirala u prostor za co-working, javne diskusije, kulturne događaje, u čitaonicu i galeriju

Autor: Lucija Unuk

Oblikovanje politike urbanog razvoja danas ne može biti briga samo stručnjaka i državne, regionalne te lokalne birokracije. Također nisu dovoljne samo objave pripremljenih prostornih dokumenta na internetskim stranicama institucija i poziv javnosti da ih se komentira, nego održivo prostorno planiranje uključuje aktivnu participaciju građana čija konkretna rješenja imaju največi utjecaj. Održivo prostorno planiranje tako uzima u obzir ljude, ekonomiju i okoliš, što se po definiciji razumije u kontekstu održivog razvoja. Lokalne civilne inicijative i organizacije, formalne i neformalne, imaju misiju da se ostvare kao kanali kroz koje građani mogu utjecati na oblikovanje javnih politika, pa i na politiku urbanog razvoja. Lokalni uredi za urbanu revitalizaciju četvrti, urbane lokalne akcijske grupe, organizacije civilnog društva na području urbanog planiranja i razvoja tako rade na tome da sugrađane obrazuju i aktiviraju u smjeru aktivne participacije u izgradnji njihove mikro i makro zajednice.

Jedna od takvih organizacija koje djeluju u javnom interesu na području urbanog razvoja je i 2010. godine kreirana neprofitna organizacija Urban INC – Urban Insight Centre u Bukureštu čiji bismo naziv otprilike mogli prevesti kao „Centar urbanog uvida“. Radi se u organizaciji koja je nastala kao posljedica angažmana na području razvoja instrumenata za potporu urbanom razvoju i na području izgradnje aktivne zajednice za urbani razvoj u Rumunjskoj i u Srednjoj i Istočnoj Europi. Cilj organizacije je pratiti trendove na području urbanog razvoja, povezivati različite sudionike i stanovništvo u eksperimentiranju, analiziranju i stvaranju novih inovativnih rješenja za izazove vlastite sredine. Sjedište organizacije nalazi se u zgradi nekadašje tvornice pamuka, koja se nakon zatvaranja transformirala u prostor za co-working, javne diskusije, kulturne događaje, u čitaonicu i galeriju.

Urban INC provodi različite projekte, koji su često smišljeni putem gemifikacije (eng. gemification). Gemifikacija je metoda koja koristi elemente igre i tehnike dizajniranja igre u kontekstima van igre. Radi se o rješavanju problema kroz kreativni proces igre. Poput pristupa design thinking danas ju sve više koriste organizacije privatnog i javnog sektora, jer ju smatraju učinkovitim načinom za donošenje kreativnih i inovativnih rješenja te posljedično povećanja produktivnosti. Gemifikaciju u Urban INC-u uvode već od samog početka i smatraju ju efikasnom za aktivnu i snažniju uključenje stanovnika u prostorno planiranje i razumijevanje gradova kao složenih sistema koji se mogu razvijati u odnosu na potrebe njih samih. Kreirali su društvenu igru Habitat kroz koju igraći rješavaju različite probleme grada, a kroz njezino igranje se zapravo provodi edukacija i stvara motivacija za rješavanje gradske problematike. S obzirom da se u zapadnom svijetu godinama susrećemo s nezainteresiranošću mladih za javne politike i za sudjelovanje na izborima, možemo reći da kroz igranje Habitata u javnim prostorima Bukarešta poput knjižnica, muzeja, pa i privatnih kafiča Urban INC-u na inovativan način uspijeva doći do mladih, razvijati njihovu maštu i zainteresirati ih za sudjelovanje u oblikovanju urbanističkih rješenja, za upravljanja prostora i zajednice. Kroz igru se rješavaju problemi na području održive mobilnosti, transformacije i revitalizacije otvorenih i zatvorenih gradskih prostora, zaštite kulturne baštine i tako dalje. Habitat je tako odigralo na tisuće mladih Bukarešta. Ne želimo pretjerivati i igri pridavati preveliko značenje, ali svakako vjerujemo da se i tako može pobuditi interes za rješavanje gradskih problema.

Urban INC djeluje i kao jednostavni debatni centar. Redovito se održavaju takozvani „urbani razgovori“ u okviru kojih se raspravljaju aktualni gradski problemi na koje upozoravaju članovi organizacije, pa i ostali stanovnici putem dojava. Na razgovorima sudjeluju različiti domaći i strani stručnjaci, a od svih prisutnih na javnim debatama očekuje i potiče se aktivno sudjelovanje u kreiranju rješenja. Da nam stvar bude bliža možemo „urbane razgovore“ usporediti s Polkaviewima, intervjuima u kojima sudjeluje publika i provode se u Karlovcu, s razlikom da su teme razgovora koje organizira Urban INC uvijek povezane s prostorom, s njegovom fizičkom i društvenom transformacijom.

Organizacija je također dobro umrežena sa sličnim centrima u drugim državama i putem međunarodnih konferencija i međunarodnih urbanih festivala u Rumunjskoj ugošćuje domaće i strane predavače koji obrađuju teme poput socijalnih inovacija, pametnih gradova, urbane regeneracije, lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (eng. community led local development), upravljanja metropolitanskim regijama, kružne ekonomije i tako dalje.
Kako proizlazi već iz naziva, glavna aktivnost Urban INC-a svakako su „urbani uvidi“, mali istraživački projekti, pilot projekti, koji nastaju, jer se u gradu prepozna neki konkretan problem kojeg je potrebno adekvatno istražiti, pronaći načine za njegovu rješenje i tu rješenje kasnije promovirati kao primjer dobre prakse kojeg se može realizirati i u drugim gradovima te zajednicama i kojeg promocija može motivirati građane za akciju i rješavanje drugih problema u vlastitim četrvrtima. Dobar projekt koji je svakako poticao građane na bavljenje urbanizmom je i Urboteca, urbano vozilo, koje je kroz interaktivne metode i sadržaje motiviralo stanovništvo za bavljenjem održivim razvojem bukareških četvrti.

U Urban INC-u je 2015. godine bilo zaposleno četvero radnika na području upravljanja s projektima, grafike i dizajna, odnosa s javnošču i coachinga. Aktivnosti organizacije se još danas najviše financiraju kroz prijave projekata na različite natječaje za bespovratna sredstva i kroz donacije. Od 2009-2014 godine centar se financirao i kroz sredstva financijskog mehanizma EGP, kroz poseban fond za organizacije civilnog društva u Rumunjskoj.
Urban INC s uvođenjem inovativnih metoda za održivi urbani razvoj, poput gemifikacije, svakako možemo naglasiti kao primjer dobre prakse. Nadamo se da ćemo se s vremenom više „igrati“ i u našim gradovima.