Završen Star Voice projekt

Autor: Marin Bakić, Sanda Kočevar, Igor Kuštreba, Jelena Mužar Smenderovac

U sklopu predstavničke demokracije nastoji se građane uključiti u političke procese kako bi legitimirali neku odluku, odnosno dali smjernice vlastima u kojem pravcu voditi politike i što odlučiti. Takvo uključenje građana u političke procese je na lokalnoj ili komunalnoj razini posebno zanimljivo, jer se tu radi o “plastičnim”, “opipljivim” pitanjima, problemima i rješenjima koja treba postići i pretpostavka je da su građani izuzetno zainteresirani za pitanja svog neposrednog okoliša i, odozdo gledajući, prve razine političke zajednice.

Međutim, nerijetko interes građanstva zastane na “šankerskim raspravama”, kako se kolokvijalno nazivaju neobavezni razgovori, u ovom slučaju o lokalnoj politici, te na preprekama koje su ustanovljene u nas razvijenim sustavom podobnosti koji stvara kod prosječnog građanina oprez ka javnom izjašnjavanju po nekom pitanju zbog bojazni da će ugroziti životnu egzistenciju sebi i/ili članovima svoje obitelji.

Dobro upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom važan je aspekt njihova očuvanja i održivog korištenja kao razvojnog resursa zajednice. Uključivanje građana u odlučivanje o baštini bitan je dio dobrog upravljanja kako zbog transparentnosti donošenja odluka, tako i zbog važnosti aktivne brige građana i svih dionika za baštinu.

No, jesu li građani spremni, sposobni i

kompetentni sudjelovati u tako važnim i

kompleksnim odlukama?

Općenito se smatra da se ne može

istovremeno postići i visoka participativnost

i promišljenost u političkom odlučivanju,

te se zbog toga političke odluke obično

prepuštaju izabranim predstavnicima/

profesionalnim političarima i stručnjacima

STARVOICE:

REZULTATI I PREPORUKE

za područja o kojima se donose odluke.

Noviji trendovi, posebno u upravljanju

gradovima i njihovom baštinom upućuju

na to da je suodlučivanje i savjetovanje s

građanima dobar način podizanja kvalitete

političkog odlučivanja.

Uključenje građana

Grad Karlovac je, primjerice, iskoračio

posredstvom projekata u kojima je

sudjelovao, a koji su usmjereni ka većem

uključivanju građanstva.

Jedan od takvih projekata je i “STAR VOICE

– karlovačko-javno civilno partnerstvo

za sudjelovanje građana i povećanje

transparentnosti za revitalizaciju gradske

jezgre Zvijezde” čiji je cilj uključiti veći broj

građana u upravljanje Zvijezdom te ojačati

partnerstvo javnog i civilnog sektora, a

u kojem je Grad Karlovac, uz Fakultet

političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,

Veleučilište u Karlovcu i Udrugu za razvoj

građanske i političke kulture Karlovac

Polka – partner Udruzi za društveni razvoj

KA-MATRIX kao nositeljici.

Projekt, vrijedan 152.988,07 eura, kojeg

Europska unija iz IPA fonda financira sa

130.398,07 eura, a koji se u Karlovcu

provodio od studenog 2015. godine do

svibnja 2017., predviđao je provedbu

posebnih, takozvanih deliberativnih,

oblika savjetovanja s građanima na temu

revitalizacije Zvijezde.

Riječ je o specifičnoj vrsti ispitivanja

javnog mnijenja koja je osmišljena

na američkom sveučilištu Stanford.

Pretpostavka je da će građani mijenjati

stavove nakon što poslušaju strukturiranu

stručnu i političku raspravu i sudjeluju u

njoj, odnosno da će njihovi stavovi biti

racionalniji, što je napredak u više pogleda

u odnosu na druge metode ispitivanja

Karlovačko javno-
civilno partnerstvo

za sudjelovanje

građana i povećanje

transparentnosti za

revitalizaciju gradske

jezgre Zvijezde

Prvi dan građanskog

savjetovanja

(19. studeni 2016.)

bila je jedna od

najvećih rasprava

u karlovačkoj

povijesti, a nazočili

su i stručnjaci sa

Stanforda Alice Siu

Chao i James Fishkin,

koji je i osmislio tu

metodu ispitivanja

javnog mnijenja te

gradonačelnik Damir

Jelić i ministrica

kulture Nina Obuljen

Koržinek…

javnog mnijenja. Građanin utoliko biva

informiraniji za iznošenja stavova, nego za

provedbe, primjerice, telefonske ankete.

Metoda ispitivanja javnog mnijenja kakva

je primijenjena i u Karlovcu, za razliku

od drugih, ulaže u ispitivane i dokazuje

da bi za istinsku građansku participaciju

valjalo učiniti napor više u informiranosti

građanstva.

Kako bi pomalo zbunjujući naziv

“deliberativno anketiranje” približili

građanima nazvali smo ga građanskim

savjetovanjem – “Glas Zvijezde: odakle

započeti?”. Savjetovanje je održano u dva

navrata, u studenome 2016. i u svibnju

2017.

Prvi dan građanskog savjetovanja (19.

studeni 2016.) bila je jedna od najvećih

rasprava u karlovačkoj povijesti, a nazočili

su i stručnjaci sa Stanforda Alice Siu

Chao i James Fishkin, koji je i osmislio

tu metodu ispitivanja javnog mnijenja

te gradonačelnik Damir Jelić i ministrica

kulture Nina Obuljen Koržinek.

Održane su dvije plenarne rasprave na

kojima su građani postavljali pitanja panelu

stručnjaka.

Na cjelodnevnom događanju sudjelovalo

je gotovo dvjesto građana koji su radili

okupljeni u male grupe, uz zajedničke

plenarne rasprave u Velikoj gradskoj

vijećnici.

Male grupe bile su moderirane od strane

Hrvatskog debatnog društva, a za vođenje

rasprava u Velikoj vijećnici bili su zaduženi

Mislav Togonal i Danijela Trbović.

Nakon rasprava i ispunjavanja anketnih

upitnika stručni tim s Fakulteta političkih

znanosti i udruge KA-MATRIX analizirao

je rezultate s prvog dana građanskog

savjetovanja.

5

STAR VOICE: Karlovačko javno-civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju stare gradske jezgre – Zvijezde

Većina ispitanih

građana s terenskog

istraživanja

(973) slaže se s

tvrdnjom da će

obnova Radićeva

najviše doprinijeti

revitalizaciji

Zvijezde (95%),

zatim Trg bana

Josipa Jelačića

(87%), obnova

stambenih objekata

(82%), Kinesku

četvrt (81%), a na

posljednjem mjestu

su bedemi i šančevi

(62%)…

Suglasje glede ankete

Rezultati prvog dana savjetovanja s

građanima predstavljeni su 29. travnja

2017. godine na drugom danu savjetovanja.

Bio je to trenutak da ih struka i opća

javnost raspravi, ali ujedno i kandidati za

gradonačelnika Karlovca. S obzirom na to

da je drugi dan savjetovanja igrom slučaja

bio organiziran uoči početka predizborne

kampanje, iskorištena je ta mogućnost da se

u suradnji s Hrvatskim debatnim društvom

organizira izjašnjavanje svih kandidata

za nositelja izvršne funkcije u Karlovcu

na temu Zvijezde i njezine revitalizacije.

Svi su se jednoglasno pozitivno odredili

prema ostvarenjima Star Voice projekta, a

posebno prema načinu ispitivanja javnog

mnijenja. Većina kandidata je prihvatila

rezultate istraživanja i ugradila ih u svoju

politiku, prvenstveno obnovu Radićeve

ulice kao prioritet u revitalizaciji. Dobar

dio kandidata je skeptičan prema potrebi

osnivanja agencije koja će se baviti

revitalizacijom Zvijezde. Anketu i njezine

rezultate su komentirali i stručnjaci, koji

su pripremili i pitanja za kandidate. Svi

stručnjaci su također pozdravili ispitivanje

javnog mnijenja u sklopu projekta i

korištenu metodu.

Rezultati istraživanja

Prvi val istraživanja provodio se prije prvog

dana građanskog savjetovanja, kako bi

izmjerili stavove prije rasprave i upoznali

građane s idejom održavanja savjetovanja.

Istraživano je naselje Karlovac koje

obuhvaća dvanaest gradskih četvrti i

jedanaest mjesnih odbora. Anketirane

su ukupno 973 osobe po znanstvenoj

metodi “slučajnog hoda”, što ne znači da

su ispitanici nasumično odabrani na ulici,

nego po unaprijed određenim pravilima

selekcije stambenih objekata. Iznimku od

pravila činili su stanovnici jezgre Zvijezde,

gdje su anketari redom zvonili na sva

vrata. Udio stanovnika iz tog dijela grada

mnogo je veći nego u ukupnoj populaciji

Karlovca. Istraživani materijal podijeljen

je na dva uzorka – jedan s terenskog

istraživanja koje je prethodilo građanskom

savjetovanju (973 ispitanih), a drugi je s

građanskog savjetovana (92 ispitanih).

Mjerenje pomaka u mišljenjima gledano

je samo po drugom uzorku, odnosno kod

onih ispitanika koji su ispunili prvi upitnik,

došli na raspravu, pa ispunili završni. Iako

je prvom danu građanskog savjetovanja

prisustvovalo gotovo 200 ljudi u krajnji

uzorak koji je geografski stratificiran s

visokom nadzastupljenošću stanovnika

Zvijezde, u krajnji uzorak ušlo su 92 osobe

koje su popunile upitnik na kraju dana.

Većina ispitanih građana s terenskog

istraživanja (973) slaže se s tvrdnjom da

će obnova Radićeva najviše doprinijeti

revitalizaciji Zvijezde (95%), zatim Trg bana

Josipa Jelačića (87%), obnova stambenih

objekata (82%), Kinesku četvrt (81%), a

na posljednjem mjestu su bedemi i šančevi

(62%).

Radićeva se potvrdila kao prioritet kroz

upitnik i preko pojedinačnih tvrdnji.

Primjerice, vrlo visok udio ispitanih smatra

da je Radićeva “žila kucavica” grada

Karlovca i da bi što prije trebalo pronaći

sredstva za projekt njena popločenja i

obnove infrastrukture. Zanimljivo je da

iako su nisko na listi prioriteta, bedemi i

šančevi su Karlovčanima vrlo važni – 61%

ispitanika odgovorilo je da su ostaci tvrđave

u obliku šesterokrake zvijezde najvažnije

što treba očuvati kao baštinu. Istovremeno

86% ispitanih smatra da bedemi i šančevi

trebaju ostati uređene zelene površine.

Karlovčani su protiv toga da se bedemi

i šančevi rekonstruiraju na mjestu

današnjih parkova, pokazalo je ispitivanje.

Postavljeno je i pitanje koji su sadržaji,

prvenstveno u Oružani i zgradi KAMOD-a

poželjni za oživljavanje središnjeg trga

u Zvijezdi, a najveću podršku dobili su

sadržaji Veleučilišta (84%) i Glazbene

škole (78%).

Zbog čega Zvijezda nije tokom zadnja četiri

desetljeća obnovljena u većem opsegu

također je bilo predmetom istraživanja.

Odgovor s kojim se ispitanici najviše slažu

jest da je uzrok tomu manjak političke

volje (81%), zatim lokalna administracija

(73%), a potom manjak novca (64%).

Nakon rasprava

s građanskog

savjetovanja Radićeva

ulica se učvrstila na

prvom mjestu kao

prioritet prilikom

revitalizacije…

Najmanji broj ispitanih smatra da su krivi

za to konzervatorski uvjeti (50%), odnosno

nezainteresiranost građana (47%).

Na pitanje kome treba povjeriti obnovu

Zvijezde, ispitanici su se najviše složili

da bi to trebala biti agencija osnovana

posebno za tu svrhu (53%), na drugom

mjestu je posebno tijelo u sklopu gradske

uprave (47%), a gradonačelnik je na trećem

mjestu (36% se slaže, ali 44% se ne slaže).

Uzorak od 92 osobe koje su sudjelovale na

prvom danu građanskog savjetovanja činili

su stanovnici Zvijezde s 42%, mada ih je

u ukupnoj populaciji Karlovca svega 9%

(uključujući cijelu gradsku četvrt Zvijezda).

Nakon rasprava s građanskog savjetovanja

Radićeva ulica se učvrstila na prvom

mjestu kao prioritet prilikom revitalizacije.

Najznačajnija promjena među prioritetima

je zabilježena glede stavova o obnovi

bedema i šančeva. Podrška njihovoj obnovi

kao prioritetu pala je s početnih 55% na

30% poslije rasprave.

S tvrdnjom da su za postojeće stanje

ruševnih objekata u Radićevoj ulici

najodgovorniji vlasnici slagalo 23%

ispitanih, a nakon rasprave 46%. Značajan

porast podrške bilježi ideja izgradnje

Centra izvrsnosti u glazbi i preseljenja

Glazbene škole Karlovac u Oružanu. S

početnih 59% broj onih koji se slažu s

tom tvrdnjom porastao je na 75%. Još

jedna značajna promjena zabilježena je

kao porast podrške osnivanju agenciji za

revitalizaciju Zvijezde. Prije rasprave tu

ideju podržavalo je 52%, a nakon rasprave

79%.

Iako će u narednom periodu biti potrebno

vršiti dodatne analize, provjeriti što se

točno događalo prilikom rasprave i zbog

čega je došlo do promjena stavova,

Prioriteti revitalizacije s terenskog istraživanja naselja Karlovac, n=973

Prioriteti revitalizacije

7

STAR VOICE: Karlovačko javno-civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju stare gradske jezgre – Zvijezde

Plan upravljanja

je dokument koji

treba uspostaviti

okvir za donošenje

odluka o kulturnom

dobru i upravljanje

promjenama na

njemu…

kao zaključke dosadašnjeg istraživanja

možemo navesti:

1) obnova Radićeve ulice prioritet je za

revitalizaciju Zvijezde,

2) najveći broj ispitanih smatra da

procesom revitalizacije treba upravljati

novoosnovana agencija za Zvijezdu,

3) bedemi i šančevi nakon rasprave imaju

značajno nižu podršku među prioritetima,

a istovremeno su građanima važni kao

baština,

4) sadržaji Veleučilišta u Karlovcu smatraju

najpoželjnijima za revitalizaciji Trga bana

Josipa Jelačića.

Plan upravljanja Zvijezdom

Star Voice projekt proveden je usporedno

s izradom i usvajanjem Urbanističkog plana

uređenja “Zvijezda”. Predviđeno je da se

do kraja 2017. godine započne s izradom

Plana upravljanja kulturno-povijesnom

cjelinom Zvijezdom, što će dati odgovor

na pitanje kako bi se i s kojim akterima

Zvijezda revitalizirala, a projekt Star Voice

daje smjernice za izradu tog akta.

Jedna od glavnih aktivnosti projekta

upravo su sastanci sa svim dionicima koji bi

trebali biti uključeni u proces izrade Plana

upravljanja, objedinjenih pod nazivom

“lokalna koalicija”. Kroz sastanke stvorene

su ideje i preporuke aktera iz različitih

struka i sektora koje bi trebale ući u Plan

upravljanja kulturno-povijesnom cjelinom

Zvijezdom.

Plan upravljanja je dokument koji treba

uspostaviti okvir za donošenje odluka o

kulturnom dobru i upravljanje promjenama

na njemu. Usmjeren je na općenite kulturne

Rezultati istraživanja naselja Karlovac, n=973

Kome treba povjeriti obnovu zvijezde?

vrijednosti nekog dobra i na promjene u

njegovoj neposrednoj blizini koje bi mogle

imati utjecaj na tu zaštićenu kulturnu

vrijednost. Ovo je relativno nova vrsta

dokumenta kojim se određuju prikladna

strategija, ciljevi, radnje i provedbene

aktivnosti za upravljanje i razvoj kulturne

baštine na učinkovit i održiv način. Time

se njezine vrijednosti mogu očuvati za

sadašnju i buduću uporabu i uvažavanje. U

slučaju izrade Plana upravljanja kulturno-
povijesnom cjelinom kao što je karlovačka

Zvijezda, njegovu izradu inicira lokalna

gradska uprava. Preporuka UNESCO-a je

da se od samog početka Plan izrađuje

u suradnji s predstavnicima posebnih

odjela zaduženih za zaštitu, očuvanje i

prezentaciju kulturne i prirodne baštine

– u Hrvatskoj se radi o regionalnim

konzervatorskim odjelima Ministarstva

kulture.

Izrada plana upravljanja jest dinamičan

i otvoren proces koji podrazumijeva:

1) pripremu i oblikovanje tima,

2) prikupljanje podataka za procjenu izrazite

univerzalne vrijednosti kulturnog dobra i

3) procjenu trenutnog stanja i vrijednosti

razvoj prijedloga plana upravljanja u kojem

su definirane vizija, ciljevi (predviđeni

ishodi) i strategija provedbe.

Vrlo važan dio primjene plana jest

nadgledanje njegove provedbe tako da se

mjere i uspoređuju ostvareni ishodi s onima

koji su predviđeni planom upravljanja.

Rezultate nadgledanja treba evaluirati

te ih koristiti za pregled (provjeru) Plana

upravljanja koji treba provoditi jednom, ili

čak dva puta godišnje, o čemu moraju biti

obaviješteni svi dionici.

U nacrtu konačnog prijedloga Urbanističkog

plana uređenja Zvijezde, kao jedan

od ciljeva predviđeno je kandidiranje

kulturno-povijesne cjeline Zvijezda za

upis na UNESCO-v popis svjetske kulturne

baštine. Kako bi se kulturna baština našla

na ovom popisu, Grad mora izraditi Plan

upravljanja, te zadovoljiti propisane

kriterije. Neizostavni dio procesa

kandidiranja za upis na UNESCO-vu listu

su “Izjava o važnosti mjesta” i “Izjava o

izrazitoj univerzalnoj vrijednosti” koje

argumentiraju autentičnost i cjelovitost

baštine koja se predlaže za upis.

Za proces izrade

Plana upravljanja

osniva se zasebno i

neovisno privremeno

koordinacijsko

tijelo. Radom tijela

upravlja stručnjak

koji koordinira tim

stručnjaka iz različitih

područja…

9

STAR VOICE: Karlovačko javno-civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju stare gradske jezgre – Zvijezde

Za proces izrade Plana upravljanja osniva

se zasebno i neovisno privremeno

koordinacijsko tijelo. Radom tijela upravlja

stručnjak koji koordinira tim stručnjaka iz

različitih područja. Stručnjak voditelj mora

biti sposoban ispravno procijeniti potrebne

financijske, institucionalne i ljudske resurse

za pripremu Plana upravljanja. U slučaju

izrade plana upravljanja kompleksnijom

cjelinom kao što su povijesna gradska

središta, preporuka je osnovati neovisno

tijelo/ured/agenciju koja će brinuti o

provedbi odluka i aktivnosti donesenih

Planom. Ovo tijelo će biti stalni koordinator

aktivnosti i dionika uključenih u proces

oživljavanja kulturno-povijesne cjeline.

Vrlo važan dio pripreme Plana je

uključivanje svih dionika u proces njegove

izrade. Jasna strategija participativnog

pristupa treba biti definirana prije samog

početka pripreme dokumenta. Cilj

uključivanja građana je probuditi im svijest

o vlasništvu i odgovornosti prema baštini i

cijelom procesu donošenja Plana. Tijekom

faze izrade Plana, to je najbolje postići

izravnim savjetovanjem s građanima i

sastancima s predstavnicima ciljanih

skupina dionika. Među njima prepoznajemo

stanare Zvijezde, Vijeće Gradske četvrti

Zvijezda, obrtnike i poduzetnike, ulagače

u nekretnine u Zvijezdi, akademsku

zajednicu, vjerske zajednice, organizacije

civilnog društva i strukovna udruženja.

Od predstavnika spomenutih dionika

može se sastaviti “upravljačka skupina”

za Plan upravljanja. Njegova funkcija je da

prati izradu Plana, štiti interese i zagovara

stavove ciljanih skupina. Preporuka je

UNESCO-vih priručnika da se ovo tijelo

sastavi u najranijoj mogućoj fazi pripreme

Plana, te se odmah odredi redovitost i

datumi njihovih sastanaka.

Rasprave, radionice, izložba…

Savjetovanja s građanima su glavne, ali

ne i jedine aktivnosti provedene u sklopu

projekta Star Voice. Lokalni internetski

portal “Aktiviraj Karlovac” poslužio je

kao kanal za informiranje o aktivnostima

projekta, a ujedno je otvorena i stranica

na internetskoj adresi www.glaszvijezde.

eu na kojoj je uređena baza dosadašnjih

publikacija na temu revitalizacije Zvijezde.

Pripreme za deliberativne događaje su

Savjetovanja s

građanima su glavne,

ali ne i jedine

aktivnosti provedene

u sklopu projekta Star

Voice.

Pripreme za

deliberativne

događaje su

trajale mjesecima

te su u svrhu

informiranja građana

organizirane tribine

sa stručnjacima na

temu revitalizacije

kulturne-povijesne

cjeline Zvijezde.

Održan je niz

radionica za jačanje

kapaciteta svih

ciljanih skupina

uključenih u

provedbu projekta.

Teme radionica

obuhvaćale su

uključivanje

građana u procese

odlučivanja,

transparentnost,

zagovaračke

aktivnosti,

antikorupciju, javno-
privatna partnerstva,

strateško planiranje

te valorizaciju

i upravljanje

kulturnom baštinom.

Otvorena je i stranica

na internetskoj adresi

www.glaszvijezde.eu

na kojoj je uređena

baza dosadašnjih

publikacija na

temu revitalizacije

Zvijezde…

trajale mjesecima te su u svrhu informiranja

građana organizirane tribine sa stručnjacima

na temu revitalizacije kulturne-povijesne

cjeline Zvijezde. Predavanja su održali

arhitekti Miranda Veljačić i Dinko Peračić iz

Platforme 9.81, urbanist Vladimir Petrović,

konzultantica Renata Šeperić-Petak,

arhitekt, konzervator i pomoćnik ministra

kulture Davor Trupković, sociolog Vladimir

Lay i povjesničar umjetnosti Igor Čulig.

Ne bi li se podigla razina suradnje javnog

i civilnog sektora, održan je niz radionica

za jačanje kapaciteta svih ciljanih skupina

uključenih u provedbu projekta. Teme

radionica obuhvaćale su uključivanje

građana u procese odlučivanja,

transparentnost, zagovaračke aktivnosti,

antikorupciju, javno-privatna partnerstva,

strateško planiranje te valorizaciju i

upravljanje kulturnom baštinom. Vodili

su ih ugledni stručnjaci i treneri – arhitekt

David Kabalin, Petar Mišura iz Upravnog

odjela za gospodarstvo, poduzetništvo

i razvoj Grada Šibenika, Darko Babić s

Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Daniela

Angelina Jelinčić s Instituta za razvoj

i međunarodne odnose, Mirela Travar

(CLUBTURE mreža), konzultantica Suzana

Jašić, Ivan Mužar iz udruge Eko Pan, Renata

Šeperić Petak iz Logičke Matrice, Duje

Prkut iz Udruge GONG i Milan Medić (LAG

Vallis Colapis).

Kako bi se građanima približila idejna

rješenja i arhitektonski projekti koji se

planiraju primijeniti u Zvijezdi, u Gradskom

muzeju Karlovac je održana izložba koja

ih na svima razumljiv način predstavlja.

Riječ je o projektima koji se odnose na

rekonstrukciju Trga bana Josipa Jelačića

i Oružane, napuštenog vojnog objekta u

vlasništvu Grada Karlovca, Radićeve ulice,

zgrade Veleučilišta u Karlovcu i opći prikaz

uređenja Zvijezde u cjelini.

Service learning

Projektom predviđene preporuke za

razvijanje turističkih potencijala Zvijezde

nastale su tijekom provedbe aktivnosti

“service learning”, odnosno društveno

korisnog učenja, kojim se povezuje

svrhovit volonterski rad s akademskim

učenjem, osobnim razvojem i razvojem

osjećaja građanske odgovornosti. Kulturni

turizam, kao jedan od specifičnih oblika

turizma, prema kriteriju atraktivnosti

predstavlja veliki potencijal u turističkoj

ponudi. Kulturna baština, materijalna i

nematerijalna, jedan je od važnih faktora

prepoznavanja, definiranja i afirmacije

Projektom

predviđene

preporuke za

razvijanje turističkih

potencijala Zvijezde

nastale su tijekom

provedbe aktivnosti

“service learning”,

odnosno društveno

korisnog učenja,

kojim se povezuje

svrhovit volonterski

rad s akademskim

učenjem, osobnim

razvojem i razvojem

osjećaja građanske

odgovornosti.

11

STAR VOICE: Karlovačko javno-civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju stare gradske jezgre – Zvijezde

identiteta zajednice. Pridonosi atraktivnosti

određene turističke destinacije, jer ima

visok stupanj privlačnosti i često je

jedan od preduvjeta turističkog odabira.

Istraživanja su pokazala da gotovo 40 posto

svih međunarodnih putovanja uključuje

komponentu kulture, pa bi se prema tome

kulturnoj baštini trebala pružiti pažnja.

Grad Karlovac u svojoj Strategiji razvoja

turizma Karlovca 2012.-2020. donosi

njegovu viziju kao: „Karlovac, grad Zvijezda

– privlačna kontinentalna destinacija koja

gostima nudi iznimnu kulturno-povijesnu

baštinu, bogatstvo voda, perivoja i parkova,

objedinjujući različitosti kroz jedinstvene

doživljaje susreta.“ Vidljivo je, dakle, da

vizija turizma Karlovca proizlazi na prvome

mjestu iz kulturne baštine grada. Temelji

se, prvenstveno na staroj gradskoj jezgri

– Zvijezdi, koju su ispitanici u istraživanju

izrađenom za potrebe Strategije proglasili

strateški prioritetnim područjem za razvoj

novih turističkih proizvoda dodijelivši joj

prosječnu ocjenu 4,46. Doda li se tome

da 37 posto Karlovčana doživljava svoj

grad kao povijesni grad, šest posto kao

grad kulture, te tri posto kao grad turizma,

dolazimo do 46 posto ispitanika koji kao

jedan od razvojnih pravaca grada vide u

potencijalu kulturne baštine, odnosno u

razvoju kulturnog turizma.

Zvijezda je kao turistička mikrodestinacija

Karlovca jedan od najznačajnijih simbola

grada Karlovca i kao takva predstavlja

izuzetan turistički resurs s velikim

potencijalom prerastanja u jednu od

glavnih turističkih atrakcija grada u

budućnosti.

Kako je i dalje neiskorišten potencijal, jer

nije odgovarajuće turistički valorizirana,

javila se potreba za osmišljavanjem

novih turističkih programa vezanih uz

interpretaciju kulturne baštine.

U sklopu kolegija „Turističko vrednovanje

kulturne baštine“ provedena je nastavna

metoda akademskog service-learninga u

kojoj su studenti, u skladu s akademskim

kurikulumom, dobili mogućnost upotrijebiti

novostečena znanja i vještine u praktične

svrhe kroz aktivnosti koje su potrebne

zajednici. Istraživanjem bogatstva

materijalne i nematerijalne kulturne

baštine Zvijezde te njenog potencijala

za razvoj kulturnog turizma, razvila se

ideja kvalitetne i slojevite interpretacije,

budući da kulturni turisti stalno tragaju za

novim doživljajima. U tu svrhu osmišljena

je besplatna turistička šetnja „Kroz

Zvijezdu zajedno“, namijenjena u ovom

trenutku Karlovčanima, kako bi s vodičima/

studentima u neformalnoj šetnji razmijenili

svoja znanja i slavili svoju kulturnu baštinu,

pridonoseći podizanju svijesti o značaju i

važnosti očuvanja kulturne baštine.

U opuštenoj jednosatnoj šetnji

predstavljena je bogata baština jednog

malog dijela Zvijezde – trgova i Radićeve

ulice – kroz priče o bogatom i živom

trgovačkom, ali i društvenom životu grada

koji se odvijao u brojnim kavanama tijekom

druge polovine 19. i početkom 20. stoljeća,

te utjecaju tiskara i knjižara na razvoj

građanstva.

Šetnja je ukazala na to da je moguće iz priča

oko resursa kulturne baštine, istraživanjem,

pravilnom pripremom, interpretacijom

i zanimljivom prezentacijom stvoriti

kulturno-turistički proizvodi koji imaju

potencijal prerasti u nositelje razvoja

turističke mikrodestinacije Zvijezde.

Zanimljivi i raznoliki kulturno-turistički

proizvodi temeljeni na kulturnoj baštini

privlačit će sve više posjetitelja jer

su stvoreni s ciljem podizanja razine

zadovoljstva turista.

Kako turizam pridonosi cjelokupnom

gospodarskom razvoju, turističko

vrednovanje potencijala kulturne baštine,

odnosno uključivanje kulturne baštine

u tokove turizma, treba biti jedan od

primarnih ciljeva. Sukladno tome, Zvijezda

bi se mogla, kao bogati resurs materijalne i

nematerijalne kulturne baštine, učinkovitim

i kvalitetnim upravljanjem u skladu s

načelom održivosti te marketinškom

pripremom za tržište, pretvoriti u kulturno-
turističku atrakciju. Učinkovito i kvalitetno

Kulturni turizam, kao

jedan od specifičnih

oblika turizma, prema

kriteriju atraktivnosti

predstavlja veliki

potencijal u

turističkoj ponudi.

Kulturna baština,

materijalna i

nematerijalna, jedan

je od važnih faktora

prepoznavanja,

definiranja i

afirmacije identiteta

zajednice…

upravljanje u skladu s načelom održivosti

znači i sustavnu brigu za očuvanje kulturne

baštine kako bi u njoj mogle uživati

sadašnje i buduće generacije. Pronalaženje

načina upravljanja Zvijezdom na održivi

način, gdje će prihodi od turizma biti

namjenski korišteni za održavanje Zvijezde,

objekata i infrastrukture u njoj, u interesu

je prvenstveno same Zvijezde, ali i onih koji

će njome upravljati, kao i lokalne zajednice.

Krajnji cilj bi trebao biti da karlovačka

Zvijezda bude novo, sadržajno i zanimljivo

kulturno-turističko odredište, da Karlovac

bude prepoznat kao destinacija bogate

kulturno-povijesne baštine, te da napokon

bude uvršten u zanimljive kulturno-
turističke itinerere. To se može postići

učinkovitim upravljanjem i sustavnom

brigom za baštinu, revitalizacijom i

opremanjem pojedinih objekata koji

se smatraju baštinom, razvojem palete

inovativnih proizvoda kulturnog turizma,

podizanjem razine znanja i vještina

potrebnih za razvoj i kvalitetu kulturno-
turističkih proizvoda, uvođenjem novog

naraštaja takvih proizvoda i daljnjim

osmišljavanjem ponuda koje će uključiti

sve ono što je važno suvremenim turistima

i što će im omogućiti da upoznaju bogatu

kulturnu baštinu Karlovca.

Razvoj kulturnog turizma pridonosi jačanju

nacionalnog identiteta, a Zvijezda kao

kulturno-turistički resurs i potencijalna

atrakcija predstavlja i sredstvo koje pomaže

Karlovčanima u njegovanju i jačanju

vlastitog nacionalnog i kulturnog identiteta

i predstavljanju svoga grada svijetu.

Lokalna koalicija

Projektne aktivnosti podrazumijevale

su redovito održavanje sastanaka

projektnih partnera, ali i lokalne koalicije,

koja obuhvaća i ostale zainteresirane

organizacije. Konkretno, lokalnu koaliciju

činili su Gradska četvrt Zvijezda, Ekološko

društvo Pan, Upravni odjel za investicije i

europske fondove Grada Karlovca, Upravni

odjel za prostorno uređenje, gradnju i

zaštitu okoliša Grada Karlovca, Razvojna

agencija Karlovačke županije Karla, Upravni

odjel za europske poslove, međunarodnu i

regionalnu suradnju Karlovačke županije,

Konzervatorski odjel u Karlovcu, Društvo

arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac,

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta

u Zagrebu, Udruga za razvoj građanske

i političke kulture Karlovac Polka,

Veleučilište u Karlovcu, Udruga Paviljon

Katzler 1897. i mreža udruga u nezavisnoj

kulturi KAoperativa. Na sastancima je

projektni tim zainteresirane dionike

informirao o planovima, raspravljao se

način ostvarenja i izvedba projektnih

aktivnosti. U sklopu toga, formulirale su se

i preporuke za daljnji proces revitalizacije

koje je usvojilo Gradsko vijeće:

• Žurno osnivanje Agencije za

revitalizaciju i upravljanje Zvijezdom po

uzoru na Grad Osijek i Šibenik;

• Dijalozi između stručnjaka, građana

žitelja Zvijezde, udruga i promotora javnih

politika dobra su platforma za osobni

napredak i stjecanje znanja svih sudionika

i korisnika projekta. Na svima nama je sada

odgovornost nastavka revitalizacije dobre

suradnje;

• Od Zvijezde napraviti zonu

bez prometa automobila te napraviti

parkiralište na sjeveroistočnoj strani van

Zvijezde (područje Autotransporta). Ovakav

sličan model imaju manji zapadnoeuropski

gradovi koji posjeduju povijesni centar

(Jöncheping u Švedskoj);

• Osiguravanje sredstava u lokalnom,

regionalnom i nacionalnom proračunu za

projekte Zvijezde npr. stavka u proračunu

Grada pod nazivom “sufinanciranje

projekata za gradsku Zvijezdu” od nekoliko

stotina tisuća kuna za početak;

• Zakonski regulirati, prema

najboljim primjerima dobre prakse iz

Europske unije, da Ministarstvo kulture

odnosno lokalni konzervatorski odjeli

postanu “partneri”, a ne “blockeri” svih ovih

prethodno navedenih uvjeta i projekata –

revitalizacije, u ovom slučaju, Zvijezde;

• Obavještavanje stanara Zvijezde i

vlasnika nekretnina u Zvijezdi o njihovim

pravima i obavezama, kao i mogućnostima

obnove putem natječaja i ostalih modela

Projektne aktivnosti

podrazumijevale su

redovito održavanje

sastanaka projektnih

partnera, ali i

lokalne koalicije,

koja obuhvaća i

ostale zainteresirane

organizacije…

13

STAR VOICE: Karlovačko javno-civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju stare gradske jezgre – Zvijezde

sufinanciranja. Mnogim vlasnicima nisu

dostupni izvori, ni načini prijava na

natječaje;

• Poticanje stanovanja u Zvijezdi

uvođenjem povlastica za stanare;

• Izlaganje većih projekata javnosti;

• Prema uzoru na Bordeaux,

izdavati kvartovske karte, priručnike za

obnovu i brošure za građane, a pogotovo

stanovnike Zvijezde, kako bi bili upoznati s

mogućnostima i uvjetima obnove;

• Održavanje građanskog

savjetovanja jednom godišnje u gradskoj

Vijećnici na kojoj će akteri uključeni u

proces revitalizacije podnositi izvješća

o svojoj aktivnosti u toj godini i na kojoj

će građani i stručnjaci dostavljati svoje

komentare i prijedloge

• Realizacija planiranih ciljeva mora

se pratiti na svim razinama i od strane

svih nadležnih javnopravnih tijela, a, ako

se ustanove odstupanja u odnosu na

planirano, moraju se donijeti odgovarajuće

i koordinirane odluke;

• Što prije pristupiti izradi programa

prezentacije autentičnih vrijednosti

i povezanih marketinških aktivnosti

sukladno interesima različitih ciljanih

skupina i procesima obnove koji se

provode;

• Treba provoditi koordinaciju

aktivnosti svih subjekata koji ostvaruju

svoje interese u Zvijezdi u postupku

korištenja objekta u kojima obavljaju svoju

djelatnost, a naročito javnih funkcija;

• Plan upravljanja treba izraditi

kao dinamičan instrument čije učinke

treba pratiti i periodično vrednovati s

Na sastancima

je projektni tim

zainteresirane

dionike informirao

o planovima,

raspravljao se način

ostvarenja i izvedba

projektnih aktivnosti.

U sklopu toga,

formulirale su se i

preporuke za daljnji

proces revitalizacije

koje je usvojilo

Gradsko vijeće..

ciljem da je programe i aktivnosti koje se

pokažu neučinkovite potrebno revidirati

identificiranjem problema te usklađivanjem

s dugoročnim razvojnim ciljevima;

• Obnova i rekonstrukcije javne

komunalne infrastrukture treba obuhvatiti

obnovu odvodnje i vodoopskrbe, cesta

i pješačkih površina, elektroničko-
komunikacijske infrastrukture, energetske

te osmišljavanje specifičnog modela

integriranog upravljanja otpadom, jer svaka

od ovih aktivnosti predstavlja osnovu za

sustavni integrirani razvoj i investicijski

potencijal na području Zvijezde;

• Identificiranje neiskorištenih

objekata u svrhu prenamjene i revitalizacije

te stvaranje institucionalne podrške/

modela za rješavanje imovinsko pravnih

odnosa.

• Omogućiti razvoj nezavisno

kulturnih programa u Zvijezdi tako da se

omogući nesmetano korištenje javnih

površina u svrhu provedbe aktivnosti

s područja nezavisne kulture, po

mogućnostima kontinuirano uključivati

programe nezavisne kulture u gradske

manifestacije u Zvijezdi, te osiguravati

sredstva za provedbu;

• Uključiti predstavnike i stručnjake

s područja nezavisne kulture i civilnoga

društva u proces izrade plana upravljanja

Zvijezdom;

• Razvijati modele javno-civilnih

i privatno-civilnih partnerstava u svrhu

upravljanja Gradskom infrastrukturom u

Zvijezdi, kako bi se čim prije lokalitetima

dala svrsishodna namjena;

• Povezati organizatore sadržaja i

stvoriti mrežu koja se bave oživljavanjem

Zvijezde iz perspektive kulture;

• Pratiti provedbu kulturne strategije

Grada Karlovca i uskladiti ciljeve i mjere s

UPU-om;

• S udrugama civilnog društva raditi

na iznalaženju drugih načina financiranja

za uređenje Zvijezde, ali i programske

sadržaje (EU fondovi);

• Otvoriti prostore u vlasništvu Grada

i države za povremeno i/ili privremeno

korištenje za programe nezavisne kulturne

produkcije;

• Uspostavljanje jedinstvenog

odjela / odsjeka za komuniciranje s civilnim

sektorom i građanskim inicijativama po

pitanju kulturnih i drugih društvenih

sadržaja u Zvijezdi.

Predlaže se dodatno, temeljem analize

provedene deliberativne ankete i panel

rasprave u sklopu projekta Star Voice, da

Grad Karlovac sustavnije uključi područje

Zvijezde u svoju stambenu politiku tako

da otkupljuje stanove u staroj jezgri i

dodjeljuje ih po transparentnim kriterijima

koji su primjereni za ostvarivanje

ciljeva revitalizacije. Nadalje, predlaže

se transparentniji i uključiviji način

odlučivanja o dodjeli subvencija i potpora

za održavanje objekata pod zaštitom.

Izgledno je da će u sustavu dodjele

potpora doći do promjene jer se sustav

spomeničke rente promjenom nacionalnog

zakonodavstva planira zamijeniti

regulativom u sklopu zakona o porezu na

nekretnine.

Potreba za edukacijom, savjetovanjem s

relevantnim dionicima i građanima ključna

za transparentno donošenje odluka o

načinu održavanja objekata na zaštićenom

području.

Na temelju

analize provedene

deliberativne ankete

i panel rasprave u

sklopu projekta Star

Voice, predlaže se

da Grad Karlovac

sustavnije uključi

područje Zvijezde

u svoju stambenu

politiku tako da

otkupljuje stanove

u staroj jezgri i

dodjeljuje ih po

transparentnim

kriterijima koji

su primjereni za

ostvarivanje ciljeva

revitalizacije..

15

STAR VOICE: Karlovačko javno-civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju stare gradske jezgre – Zvijezde

Zaključak

Rasprava o revitalizaciji Zvijez-
de seže u 1960-e godine kada je

odlučeno izgraditi nove karlovačke

četvrti, čime je gradska jezgra

počela gubiti na broju stanovnika i

ulaganjima. Od tada do danas nije

provedena veća rasprava o Zvijezdi

i njezinom oživljavanju nego za Star

Voice projekta i to je jedna od vri-
jednosti učinjenog.

Druga je što je deliberativno anketi-
ranje provedeno u Hrvatskoj upravo

u sklopu Star Voicea u najvećem

obimu, pa se tako promovirala nova

metoda ispitivanja javnog mnijenja.

Samim time se – a to je treća vri-
jednost – uspjelo zainteresirati

građane za konkretnije promišljanje

problematike karlovačke jezgre, ali

se podigla i svijest o potrebi redovi-
tog održavanja takvih savjetovanja

s građanima, bez obzira o kojoj temi

se radi. Dakle, učinjen je velik po-
mak ka demokratizaciji karlovačke

zajednice.

Četvrta je vrijednost ovog projek-
ta što su dodatno sistematizirane

informacije i znanja o Zvijezdi i

što je na kvalitetan način prob-
lem raščlanjen u javnosti, a time i

učvršćen u njezinom fokusu.

Peta je vrijednost što je civilno

društvo ostvarilo snažno partnerst-
vo s lokalnim vlastima, prvenstveno

usklađivanjem aktivnosti projekta

s aktivnostima na području ur-
banih politika, i tako otvorilo vrata

sadržajnijoj i intenzivnijoj suradnji.

Star Voice tim zahvaljuje svima na

suradnji.