U ponedjeljak predstavljanje rezultata Star Voice projekta

Autor: Marin Bakić

Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, nositelj projekta “STAR VOICE – karlovačko-javno civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju gradske jezgre Zvijezde”, poziva predstavnike organizacija civilnog društva na predavanje o ovom projektu financiranog iz IPA fonda Europske unije s 130.398,07 eura koje će se održati u ponedjeljak s početkom u 12 sati u Knjižnici za mlade.

Predstavit će se rezultati i drugim udrugama.

Cilj projekta “STAR VOICE” je uključiti veći broj građana u upravljanje Zvijezdom te ojačati partnerstvo javnog i civilnog sektora. Proveli su se posebni, takozvani deliberativni, oblici sudjelovanja građana u upravljanju javnim dobrima i omogućiti im aktivan nadzor i sudjelovanje u upravljanju gradskom jezgrom. Provode ga, uz KA-MATRIX, i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Grad Karlovac, Veleučilište u Karlovcu i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka. Vrijednost projekta je 152.988,07 eura.