Star Voice – primjer dobre prakse za budućnost

Obnova Radićeve ulice, dakle, je najveći prioritet za revitalizaciju Zvijezde, po stavovima anketiranih građana, a najveći broj ispitanih smatra da procesom revitalizacije treba upravljati novoosnovana agencija za Zvijezdu, bedemi i šančevi nakon rasprave imaju značajno nižu podršku među prioritetima, a istovremeno su građanima važni kao baština, dok se sadržaji Veleučilišta u Karlovcu smatraju najpoželjnijima u revitalizaciji Trga bana Josipa Jelačića", zaključuje Igor Kuštreba

Autor: Marin Bakić

Karlovac, 29. 4. 2017., drugi dan savjetovanja s građanima u sklopu projekta Star Voice. Foto: Igor Čepurkovski

Apeliramo da ovo postane dio dobre prakse i da deliberativni proces saživi u budućnosti – poručuje Manuela Kasunić, predsjednica Udruge za društveni razvoj KA-MATRIX, nositeljice projekta “STAR VOICE – karlovačko-javno civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju gradske jezgre Zvijezde”, koji se financira iz IPA fonda Europske unije s 130.398,07 eura, a čija je ukupna vrijednost 152.988,07 eura.

SV-logo-deepblue-e1493023045740

U sklopu projekta, čiji su ciljevi uključenje što većeg broja građana Karlovca u upravljanje gradskom jezgrom te jačanje partnerstva između javnog i civilnog sektora, a kojeg kao partneri provode i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Grad Karlovac, Veleučilište u Karlovcu i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka, održan je u subotu u Velikoj vijećnici Grada Karlovca drugi dan savjetovanja s građanima kada su predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnijenja na temu revitalizacije Zvijezde. Kao što objašnjava Igor Kuštreba, suradnik na projektu, mjerili su se, po posebnoj metodi ispitivanja, pomaci u stavovima građana na temu što bi trebao biti prioritet u revitalizaciji – utvrđivali su se pomaci u stavovima građana nakon strukturirane rasprave.

 • Prvi dan građanskog savjetovanja održan je 19. studenog prošle godine. Istraživali smo naselje Karlovac koje obuhvaća 12 gradskih četvrti i 11 mjesnih odbora. Anketirane su ukupno 973 osobe po znanstvenoj metodi slučajnog hoda, što ne znači da su nasumično pronalazili ljude na ulici, nego da su išli po unaprijed određenim pravilima u stambene objekte. Iznimka od toga je bila sama Zvijezda čiji stanovnici čine velik udio u uzorku – u jezgri su anketari obilazili svaku kuću. U našem uzorku je veći udio stanovnika Zvijezde nego što je njihov udio u ukupnoj populaciji Karlovca. Dva su uzorka – onaj s terenskog istraživanja, a to je tih 973 ispitanih koje sam već spomenuo, a drugi je samo s građanskog savjetovana i tu smo imali 92 anketirana. Mjerenje pomaka u mišljenjima možemo gledati samo po drugom uzorku, odnosno kod onih ispitanika koji su ispunili prvi upitnik, došli na raspravu, pa ispunili završni – objašnjava Kuštreba.

“Na području cijelog Karlovca smo, dakle, ispitali 973 osobe na temu što su prioriteti u revitalizaciji Zvijezde. Većina, 95 posto ispitanih građana, smatra da je prioritet obnoviti Radićevu ulicu, a zatim Trg bana Josipa Jelačića, pa stambene objekte, Kinesku četvrt, a tek na posljednjem mjestu bedeme i šančeve”, kaže Kuštreba.

 • U dodatnom ispitivanju, kada smo pitali koji su sadržaji važni za revitalizaciju, ponudili smo deset odgovora čiji su se sadržaji iskristalizirali kroz intervjue s raznim subjektima u Zvijezdi. Najveći broj ispitanika smatra da će obnova Radićeve ulice najviše pridonijeti revitalizaciji Zvijezde, a 87 posto obnova Kineske četvrti, zatim studentska menza u zgradi nekadašnjeg KAMOD-a, obnova bedema i šančeva je na četvrtom mjestu, a najmanju podršku dobila je ideja da se Konzervatorski odjel preseli u zgradu KAMOD-a. S tvrdnjom da je Radićeva “žila kucavica” i da će njezina obnova najviše pridonijeti revitalizaciji Zvijezde slaže se 91 posto ispitanih građana, a 80 posto misli da se čim prije trebaju osigurati sredstva za popločenje i obnovu infrastrukture u toj ulici. S tvrdnjom da bi Grad trebao osloboditi obveze plaćanja davanja obrtnike i poduzetnike koji posluju u Radićevoj ulici slaže se 64 posto ispitanih. Iako su nisko na listi prioriteta, Karlovčanima su bedemi i šančevi vrlo važni – čak 61 posto ispitanika je odgovorilo da im je tvrđava u obliku šestorokrake zvijezde, odnosno njezini ostaci, najvažnije što treba očuvati kao baštinu. Istovremeno 86 posto ispitanih smatra da izvorni oblik tvrđave treba sačuvati očuvanjem zelenih površina – veli Kuštreba.

Karlovčani su protiv toga da se bedemi i šančevi rekonstruiraju na mjestu današnjih parkova, pokazalo je ispitivanje. Postavljeno je i pitanje koji su sadržaji, prvenstveno u Oružani i zgradi KAMOD-a, poželjni za oživljavanje središnjeg trga u Zvijezdi, a najveću podršku dobili su sadržaji Veleučilišta u Karlovcu, Glazbene škole Karlovac, a zatim tek tržnica, stanovi i administrativni sadržaji, tim redoslijedom.

 • Veleučilište u Karlovcu je tako utvrđeno kao poželjan akter revitalizacije, a s tvrdnjom da Zvijezda nije mjesto za studentski život zbog kratkog boravka studenata i njihove ograničene kupovne moći ne slaže se 52 posto ispitanih građana, dok se s tom tvrdnjom slaže 20 posto. Da bi Grad trebao Veliku vojarnu povratiti u svoje vlasništvo misli 67 posto ispitanih. Postavili smo pitanje zbog čega Zvijezda nije tokom desetljeća obnovljena u većem opsegu. Odgovor s kojim se ispitanici najviše slažu jest da je uzrok tomu manjak političke volje, zatim lokalna administracija, a potom manjak novca, dok najmanji broj ispitanih smatra da su krivci za to konzervatorski uvjeti, odnosno nezainteresiranost građana. Na pitanje kome treba povjeriti obnovu Zvijezde, ispitanici su odgovorili u najvećem broju posebnoj agenciji koja bi se bavila revitalizacijom, na drugom mjestu posebno tijelo u sklopu gradske uprave, a gradonačelnik na trećem – iznosi Kuštreba.

Na građanskom savjetovanju su se mjerili pomaci u stavovima, dakle, na 92 osobe, od čega su stanovnici Zvijezde u 42 posto, mada ih je u ukupnoj populaciji Karlovca devet. Prije i nakon rasprave je postavljeno pitanje što bi trebao biti prioritet u revitalizaciji.

 • Obnovu Radićeve ulice većina gleda kao prioritet, zatim Trga bana Jelačića, pa Kineske četvrti, potom stambenih objekata, a obnova bedema i šančeva je posljednja na listi. Nakon rasprave se Radićeva učvrstila na prvom mjestu, da treba obnoviti priroritetno stambene objekte je drugi najčešći odgovor, a Trg bana Josipa Jelačića odmah ispod. Najveća je promjena zabilježena glede stavova o obnovi bedema i šančeva. Podrška tome je znatno pala i više je bilo onih koji se ne slažu s tvrdnjom da revitalizaciju Zvijezde treba započeti obnovom bedema i šančeva nego onih koji se slažu s time. Za postojeće stanje ruševnih objekata u Radićevoj ulici najodgovorniji su vlasnici, glasila je jedna od ponuđenih tvrdnji na anketnom upitniku. Prije rasprave se s tom tvrdnjom slagalo 23 posto ispitanih, a nakon rasprave 46 posto. S tvrdnjom da bi Grad zgradu Oružane trebao prodati ili dati u koncesiju slagalo se prije rasprave 60 posto ispitanih, a nakon rasprave 39 posto. Prije rasprave nije bilo jasnog stava ispitanih o ideji izgradnje podzemne garaže na Trgu bana Josipa Jelačića – gotovo je jednak broj bio onih koji se slažu i ne slažu s tom zamisli, a nakon rasprave je znatno porastao broj onih koji se ne slažu – 52 posto naspram 22 posto u korist ne izgradnje podzemne garaže. Značajan porast podrške bilježi i ideja preseljenja Glazbene škole Karlovac u Oružanu. Prije rasprave je agencija za Zvijezdu određena kao najpoželjnije tijelo za upravljanje procesom revitalizacije, a nakon rasprave je podrška toj ideji dodatno porasla – kaže Kuštreba.

“Obnova Radićeve ulice, dakle, je najveći prioritet za revitalizaciju Zvijezde, po stavovima anketiranih građana, a najveći broj ispitanih smatra da procesom revitalizacije treba upravljati novoosnovana agencija za Zvijezdu, bedemi i šančevi nakon rasprave imaju značajno nižu podršku među prioritetima, a istovremeno su građanima važni kao baština, dok se sadržaji Veleučilišta u Karlovcu smatraju najpoželjnijima u revitalizaciji Trga bana Josipa Jelačić”, zaključuje Kuštreba.

 • Drago mi je da je provedeno anketiranje, jer imamo matematički pouzdane rezultate o tome što građani žele – izvršenje realnih zadataka. Možemo se sada ograditi od fantazma koje su neki ispucavali i dobivali pozornost samo zato što su bili glasni. Budući gradonačelnik se treba rukovoditi samo ovim rezultatima i pronalaziti sredstva kako rješavati probleme – smatra botaničar Antun Alegro, jedan od angažiranih stručnjaka u raspravi, izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

“Ovim istraživanjem je učinjen pomak ka aktivnom građanstvu. To je izuzetno bitan proces i ostvaren je izuzetno bitan input o stavovima građana. I dalje je prisutna debata što su interesi građana. Građani koji žive u Zvijezdi imaju sasvim razumljiv interes za rješavanjem osobnih problema. Čini mi se da ekonomski i društveni potencijali kulturne baštine nisu u potpunosti prikladno bili komunicirani, što nije propust istraživanja, nego je to samo pokazatelj da smo na granici ova dva viđenja”, smatra Darko Babić, docent na Katedri za muzeologiju, informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 • Rezultati mogu ovisiti o načinu predstavljanja što poneki element, primjerice bedemi i šančevi, može učiniti za poboljšanje kvalitete života. Imamo pokazatelj koji sugerira da element koji primarno prepoznajemo kao baštinu pada na listi prioriteta za ispitivanja javnog mnijenja, a s druge strane je jasno vidljivo da je poraslo neraspoloženje prema zamisli da se ispod površine Trga bana Josipa Jelačića gradi javna garaža, što ukazuje na svijest o važnosti baštine. Dakle, ako razmišljamo o potencijalima baštine, trebali bismo biti oprezniji, odnosno dodatno provjeriti kako građani vide potencijale kulturne baštine – drži Babić.

Konzervatorica Sonja Jakšić prepoznaje da su rezultati istraživanja provedenog u sklopu Star Voice projekta sukladni promišljanjima Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

 • Prvo treba započeti s obnovom objekata, a rekonstrukcija bedemskog sustava treba pričekati bolju ekonomsku situaciju, odnosno vrijeme kada će središte grada biti u potpunosti revitalizirano. Posebno se želim nadovezati na ideju da se jednom godišnje organizira građansko savjetovanje na kojemu bi se stanovnici Zvijezde upoznavali s pravima i obvezama. Prva tema na tim savjetovanjima bi trebalo biti vlasništvo – vlasnici objekata bi trebali znati koje su im dužnosti, pogotovo treba poticati razrješenje prilično neriješenih vlasničkih odnosa i etažiranje kako bi se raščistili suvlasnički odnosi i utvrdile odgovornosti. Potrebno je nastaviti sufinanciranje obnove. Stanovnici Zvijezde se ne bi smjeli osjećati kažnjenima što žive u Zvijezdi, nego potaknuti i zainteresirani za to – veli S. Jakšić.

“Preporuke dane u sklopu Star Voice projekta gotovo su indentične ustanovljenome za izrade Urbanističkog plana uređenja ‘Zvijezda’, neke su već u provedbi, a neke su dio naših ciljeva. Bez obzira što nismo koristili istu metodologiju, došli smo do istih zaključaka. Možemo biti zadovoljni. Proces je završen, a postoji i formalno opredjeljenje Grada za revitalizaciju”, ocjenjuje Martina Furdek-Hajdin, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca.

 • Svima je obnovljena Zvijezda cilj. Prvi koraci u revitalizaciji su učinjeni. U Strategiji razvoja Karlovca od 2013. do 2020. godine su određena tri strateška cilja – konkurentno gospodarstvo, poboljšanje kvalitete života i revitalizacija Zvijezde, a i u drugim strateškim dokumentima gradska jezgra ima mjesto. Bez strateškog planiranja i strateških dokumenata nema niti dobrih projekata niti ostvarenja, a niti jedan projekt se ne može kandidirati za bilo kakvu vrst financiranja bez utemeljenja u strategijama – kaže M. Furdek-Hajdin.

UPU “Zvijezda” je Gradsko vijeće usvojilo krajem ožujka.

 • Iako je riječ o temeljnom dokumentu, postojala je inicijativa da se ne usvoji, nego da se rasprava o tom aktu i odluka o njegovu usvajanju ukloni s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća. Sretna sam da se to nije dogodilo. Nije riječ o jednodimenzionalnom aktu kojeg je radio jedan arhitekt, nego o interdisciplinarnom dokumentu koji je bio izrađivan tri godine – uz urbanistički plan su izrađene i konzervatorska podloga, sociološko-demografska studija, prometna, hortikulturna i ekonomska. Osim što su u izradi dokumenta sudjelovale i različite struke, vrlo dobro je bila uključena i opća javnost – odrađeno je šest radionica, anketiranje, odrađeni su pojedinačni razgovori i javne tribine. U taj dokument su utkani konsenzus ili volja većine – ističe M. Furdek-Hajdin.

Odbacuje paušalne tvrdnje da nije ništa urađeno na obnovi Zvijezde, i taj stav argumentira.

 • Već su brojni projekti realizirani nakon Domovinskog rata u gradskoj jezgri – uređena je dva puta u ratu pogođena zgrada gradske uprave, uređeni su i obrtnički i studentski centar te Veleučilište u Karlovcu i studentski dom, vojarna u Radićevoj ulici je prenamijenjena u Trgovačko-ugostiteljsku školu, provedeni su brojni projekti Vodovoda i kanalizacije, u Haulikovoj, Križanićevoj i u drugim ulicama su provedena privatna ulaganja, a uređeni su i franjevački samostan i franjevački muzej. Ostvaraju se i dalje novi projekti – završava se izgradnja glazbenog paviljona, obnavlja se zgrada Parohije, uređuje se zgrada na adresi Frankopanska 7, s 24. travnjem je građevinska dozvola za uređenje Hotela “Central” postala pravomoćna. Predviđeno je i uređenje zgrada na adresi Kraševa 2 i u Banjavčićevoj ulici. Priprema se i dokumentacija izmjene cjelovite infrastrukture u Zvijezdi. Za projekte obnove Oružane i rekonstrukciju Trga bana Josipa Jelačića izdana je lokacijska dozvola, međutim početkom godine smo dobili dva zanimljiva pisma namjere Veleučilišta u Karlovcu i Glazbene škole Karlovac koje pronalaze svoje mjesto i svoj interes u Oružani, pa predviđam izmjenu lokacijske dozvole i sudjelovanje Grada kao partnera dvjema obrazovnim ustanovama. To bi mogao biti generator novog života tog dijela grada. Unazad deset godina u Zvijezdu je uloženo oko osam milijuna kuna uprihodovanih naplatom spomeničke rente. Putem natječaja je uloženo u 48 privatnih objekata, a 1,300.000 kuna uloženo je u zgradu Veleučilišta. U arheološka istraživanja i dokumentaciju uloženo je oko dva i pol milijuna kuna. U Zvijezdi se odvijaju i vrlo posjećene manifestacije koje su već postale tradicionalne. Posljednjih godina smo udarili dobre temelje revitalizaciji, a znate da se temelji ne vide kada se gradi zgrada, a, ako su dobri, o njima se više ne priča – iznosi M. Furdek-Hajdin.

Sociolog Vladimir Lay smatra da je ipak moglo biti učinjeno više.

 • Revitalizacija Zvijezde je zahtjevna i tako nešto bi predstavljalo veliki zalogaj i za Zagreb. Pročelnica je navela što je sve učinjeno da se Zvijezda revitalizira, no mnogo toga nije učinjeno, a moglo je biti, pogotovo otkako je Hrvatska pristupila Europskoj uniji. Nisam destruktivno kritičan, nego samo želim saznati što će se u idućim mjesecima učiniti da se Zvijezda brže pomakne s mjesta, jer postoji europski novac. Grad u Zvijezdi ima u vlasništvu 20 zgrada, a od tog broja je devet u lošem ili ruševnom stanju. Karlovačka županija je vlasnica tri objekta i dobro njima gospodari, a država ima u Zvijezdi 21 objekt i niti za jedan od njih ne mari. Ne zanimaju me ideologije, nego praktični učinci. Od 1980-ih Karlovac nije imao tračnice po kojima će vlak Zvijezda voziti. Konačno imamo UPU “Zvijezda”, a to je ta tračnica. Nadamo se da ćemo do kraja godine izraditi plan upravljanja Zvijezdom koji će dati odgovore na pitanja tko i kako. Tko će biti akter koji bi “vukao” revitalizaciju? Gradska uprava mora povuči jače nego što je do sada vukla – da su svi odjeli bili u petoj brzini, problem bi bio manji – kaže Lay.

Zamjeniku predstojnice Katedre za turizam na Veleučilištu Vern Željku Trezneru ideje predstavljene građanima za ispitivanja javnog mnijenja nisu dovoljno dobro obrazložene.

 • Rezultati istraživanja diskreditiraju same sebe. Ogroman je posao izrada UPU “Zvijezda”, to je važan dokument i pohvalno je što je izrađen. Konzervatori nisu prestrogi, nego previše popustljivi. Druga važna stvar je što je Udruga KA-MATRIX pokrenula ovaj proces – hajdemo stalno razgovarati i mijenjati mišljenja. Grad je 50 godina u socijalizmu popravljao pročelja. Najveći broj stanovnika Zvijezde je naseljen nakon Drugog svjetskog rata i njima je vlast sve uređivala, umalo stanove, pa nije čudno što i danas mnogi krive Grad što im s krova pada crijep. Odrastao sam u obiteljskoj kući čiju fasadu, prozore i krov su popravljali moji roditelji. Vlasnik sam četvrtine zgrade na adresi Radićeva 12 i želim platiti četvrtinu ulaganja u popravak zgrade, a neki i dalje misle da im popravak treba platiti Grad. Kada se to građanima objasnilo, promijenili su svoje mišljenje za ovog ispitivanja. Treba li Gradu vratiti Veliku vojarnu? Treba li graditi garažu ispod Trga bana Josipa Jelačića? Iza ovih pitanja ne vidim matematiku. Ideje su super, no što ćemo s Velikom vojarnom? Djeluje kao odlična ideja da se Veleučilište u Karlovcu proširi na Oružanu, jer izgleda da ne postoji ulagač u gradnju stanova. No, možda postoji? Gdje je matematika? Koliko će nas stajati širenje Veleučilišta u Oružanu? Možda baš izgradnja garaže ispod površine Trga bana Josipa Jelačića uveća vrijednost nekretnina u Zvijezdi i učini taj dio grada atraktivnim za stanovanje. Kada zazivam računicu, ne mislim samo na izračun vrijednosti ulaganja, nego i neizravnih koristi koje se stvaraju zajednici. Što je alternativa preseljenju Veleučilišta u Karlovcu i Glazbene škole Karlovac u Oružanu, ako se ispostavi da zamisao nije isplativa – pita Trezner.

“Dva desetljeća pratim lokalnu politiku, čiji dio je problem Zvijezde. Svjedočim propadanju, a ne revitalizaciji. Moj posao novinara je da budem skeptičan i kritičan, ponekad preko granice dobrog ukusa, no moja provokacija je smišljena u svrhu da se učine pomaci nabolje. Ne treba akademska razina da se shvati što valja učiniti da se Zvijezda poboljša. Prepuštena je sredinom 1960-ih svjesnom propadanju kada smo odlučili stvoriti novi Karlovac. Radićeva ulica je mjesto gdje se može pokušati učiniti vidljiv pomak u kratkom roku. Ništa se kratkoročno ne rješava. Zalažem se za politiku sitnih koraka, metar-po-metar. Nisam za to da razgovaramo o političkoj volji, jer ne postoji, nego za konsenzus svih političkih opcija o tome da se postavi standard koliki postotak gradskog proračuna odrediti za rješavanje konkretnih problema u Zvijezdi. Vlast je pala na ispitu, jer 2017. godine u Radićevoj 20 lokala zjapi prazno. Valja kažnjavati vlasnike koji ne stave lokal u funkciju”, smatra kolumnist Kaportala Tihomir Ivka.

Kandidat Mosta nezavisnih lista za gradonačelnika Karlovca Davorin Andrijašević smatra da je u rješavanju problema Zvijezde, ali i drugih karlovačkih problema, najvažnije promijeniti način vladanja.

 • Temelj našeg programa je promjena sustava, a paradigma svega toga je rekonstrukcija sustava gradskih tvrtki na čemu ćemo uštedjeti deset milijuna kuna – osniva se slabi holding s jednom upravom, a uštedjet će se novac i na sustavu javne nabave. Valja iskorijeniti nepotizam i političku korupciju, te gospodariti otpadom na način kako to zahtijeva moderno doba. Bez posloženog sustava nećemo napraviti ništa.  Zalažem se za što manju ulogu države, pa sam tako i protiv osnivanja nove agencije koja bi se bavila poslovima Zvijezde. Gradska uprava ima dovoljan broj zaposlenika da se to riješi. Za podzemnu sam garažu, jer nema niti jedne zgrade u Švicarskoj koja se gradi bez toga, no ulagač mora biti privatnik. Također, moraju postojati čvrsta konzervatorska pravila koja vrijede za sve jednako – smatra Andrijašević.

“Ako se Grad ne brine za svojih 20 objekata u Zvijezdi, zašto bi se netko drugi? Želim da se Grad prvi pobrine za svoju imovinu. Također, potencijal koji nam daju studenti iz cijele države ne koristimo”, smatra Nikola Badovinac, kandidat Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata za gradonačelnika.

 • Trg bana Jelačića mora privlačiti sadržaj i novac. Treba li nam agencija čije odluke neće biti obvezujuće? Rješavao bih problem Zvijezde kroz proračun i prostorni plan, ta dva osnovna dokumenta. Agencija nije potrebna, nego je potrebno drukčije postaviti stvari. Što se tiče konzervatorskih uvjeta, volio bih imati katalog s popisom dopuštenih i nedopuštenih zahvata u zaštićenim dijelovima grada i u zaštićenim objektima – kaže Badovinac.

Dodaje da bi omogućio u svrhu razvoja turizma i obrtništva parkiranje u Zvijezdi te da bi penalizirao vlasnike nefunkcionalne imovine, ali im sufinanciranjem i pomogao staviti te objekte u funkciju.

 • Nakon ove ankete odgađanja više nema. Više se ne može čekati. Naš najveći potencijal je da smo sjecište puteva. Građani žele vidjeti da se posao odradi. Grad Karlovac može to osigurati – veli Badovinac.

“Istraživanje je izuzetno korisno, reprezentativno i treba biti putokaz svima nama. Zalažemo se da se niti jedan projekt ne ostvari bez savjetovanja s građanima.  Valja postići široki konsenzus oko toga da čitav prihod poreza na dohodak pripadne jedinicama lokalne uprave i samouprave. Ako ćemo imati više novca, više projekata ćemo moći ostvariti”, smatra Davor Bartolac, kandidat Hrvatske seljačke stranke za gradonačelnika.

 • Radićeva ulica je početna točka revitalizacije. Sporedno je pitanje kada će se obnoviti, no mora se prijeći s riječi na djela. Ekološka tržnica na Trgu bana Jelačića je poželjna, a treba je ostvariti subvencijama obiteljskim-poljoprivrednim gospodarstvima. Podzemnu garažu može raditi samo privatan ulagač, jer Grad za to nema novca. Jedna ulica može biti posvećena kraft pivovarama i pivnicama. Karlovac ne smije biti prenoćište, nego moramo privlačiti turiste i stanovnike. Slažem se da Grad treba obnavljati objekte u svom vlasništvu, ali se postavlja pitanje sredstava. Treba privlačiti novac iz EU fondova – ističe Bartolac i dodatno ulogu konzervatora ocjenjuje pozitivnom, jer djeluju zakonito.

“Protiv sam osnivanja agencije za Zvijezdu, jer znamo hrvatska iskustva – mora imati ravnatelja, tajnicu, pomoćnika ravnatelja… Dovoljno je da se u okviru gradske uprave formira odsjek s jednim zaposlenikom čiji bi isključivi posao bio upravljanje Zvijezdom, a dvije do tri osobe bi bile sistematizirane u okviru tog odjela koje bi pola radnog vremena radile na poslovima Zvijezde”, dodaje Bartolac.

Damir Mandić, kandidat Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnika, smatra da je suglasje oko Zvijezde napokon postignuto.

 • To je najveća vrijednost istraživanja u sklopu Star Voice projekta. UPU “Zvijezda” je temelj svega što želimo raditi. Nakon usvajanja tog dokumenta je raspisan natječaj za izradu dokumentacije obnove komunalne infrastrukture u Zvijezdi – riječ je o osam kilometara cijevi, što je projkt Grada Karlovca, Vodovoda i kanalizacije te Elektre Karlovac. Kad se to odradi možemo govoriti o budućim planovima. Ne možemo procijeniti pisma namjere Veleučilišta u Karlovcu i Glazbene škole Karlovac za preseljenje u Oružanu. Grad će u tome biti partner. Zgrada KAMOD-a je pod nadležnošću Ministarstva kulture. Grad mora donositi poticajne mjere ostanka i doseljavanja u Zvijezdu te osmisliti različite sadržaje – kaže Mandić i ističe da je smanjen najam svih poslovnih prostora u Zvijezdi koji su u vlasništvu Grada.

“Osoba koja bi koordinirala politike o Zvijezdi bi bila sasvim dovoljna, pa je i dalje otvoreno pitanje treba li osnivati posebnu agenciju.

 • Revitalizacija Zvijezde ograničena samo na gradsku upravu, pa i agenciju, bez nastavka provedbe projekata kao što je Star Voice, će ostati samo mrtvo slovo na papiru – smatra Mandić.

Drži da bismo bez konzervatora imali devastaciju prostora, a najavljuje i promjenu sustava parkiranja kako bi se olakšalo poslovnim subjektima u Zvijezdi i utoliko ih učinilo konkuretnijim velikim trgovačkim lancima koji imaju parkirališta bez naplate.

 • Moramo poticati sve u Zvijezdi da ostanu tamo. Nisam siguran da presija može bilo kakav učinak postignuti. Kako vlasnike prostora potaknuti da ih stave u funkciju? Porezom na nekretnine i smanjenjem naknada mislim da to možemo odraditi. Radićeva je vrh prioriteta, jer je sjećanje. No, ne smije se ostati samo na obnovi te ulice. Gradska uprava treba pomoći u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u Zvijezdi, a izgradnja komunalne infrastrukture je početak prave građevinske obnove Zvijezde – smatra Mandić.

“Zvijezda je odraz dugogodišnje nebrige političara zbog koje sam se motivirao da se kandidiram za gradonačelnika, jer sam uvjeren da mogu napraviti više no što je učinjeno od Domovinskog rata. U našu Zvijezdu treba vratiti sunce u obliku optimizma”, kaže Davor Petračić, kandidat Nezavisne liste “Naš Karlovac” za nositelja izvršne vlasti.

 • Do sada je život u Zvijezdi bio samo skuplji i gori nego drugdje. Treba dogovoriti jednostavne i liberalne uvjete obnove kuća u gradskoj jezgri, promijeniti cijelu infrastrukturu, da bi se cijena nekretnina uvećala. Ne može se Zvijezda obnavljati uređenjem jednog trga ili jedne ulice. Ona ne trpi djelomična rješenja. Ako uredimo samo Radićevu, Kineska četvrt će još više propadati. Moramo urediti čitavu Zvijezdu, što nije skupo, a time ćemo dignuti cijenu nekretnina za 30 posto nakon čega će tržište odigrati svoje – veli Petračić.

Za njega nije presudno hoće li se posebna agencija za Zvijezdu osnovati, nego je bitna promjena vlasti.

 • Prvo valja izabrati gradonačelnika koji će znati uposliti agenciju – kaže Petračić.

“Nije jasno podržavaju li konzervatori izgradnju nove kuće ili obnovu stare. Valja očuvati ambijent prostora, ali unutra graditi s novim materijalima koji udovoljavaju tehničkim propisima”, nastavlja nezavisan kandidat za gradonačelnika.

 • U Karlovcu se ne vodi briga o zelenilu koje nam omogućava da u hladu dođemo od kuće do kupališta ljeti. Kružno šetalište oko Zvijezde, koje čuva njezin izvorni obod, je jednakovrijedno kao i građevinski objekti, no konzervatori to nisu prepoznali – kritizira Petračić.

“Turisti mogu devastirati Zvijezdu pretjeranim hodanjem”, pita se ironično Petračić na izraženu potrebu da se već sada gradi održivi turizam.

 • Volio bih jednog dana imati toliki broj turista da donesemo neke mjere zaštite od njega. Sustav parkiranja u Karlovcu siše krv gradu. Uništavamo time turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Karlovac nije turist-friendly. Nemamo kongresnu salu niti dovoljno ležaja za značajan kongres – kaže Petračić.

“Uporno tvrde da Grad nema novca, a jedan je od većih poduzetnika i ima oročeno i do 20 milijuna kuna”, odgovara na tvrdnje da kapitalna ulaganja moraju biti privatna.

 • Grad bi trebao propisati nadstandard za Zvijezdu, odnosno izgled kuća u njoj, i financirati njegovo ostvarenje. Anketa urađena u projektu Star Voice je reprezentativna i treba je uvažiti, ali budućeg gradonačelnika ništa ne sprječava da obnovi cijelu Zvijezdu – 3,2 km cesta i 40.000 četvornih metara trgova i ulica – nastavlja Petračić.

“Zvijezda nije jedini problem Karlovca, nego su to i nedovršeni sustav obrane od poplava, primjerice. Moramo proizvoditi jeftinu toplinsku i električnu energiju U našem programu navodimo potrebu izgradnje geotermalne elektrane, zatim elektrane Brodarci, a potom sustava zbrinjavanja otpadom”, kaže Petračić.

Kandidat Živog zida za gradonačelnika Ivan Vilibor Sinčić također kaže da Star Voice anketa “vrlo dobro predstavlja volju naroda” i da bi kao gradonačelnik to poštivao.

 • Nisam svemoćan niti sveznajući. Stoga cijenim svačija mišljenja i komunicirat ćemo demokratski. Htio bih razdvojiti obnovu od revitalizacije. Moja je vizija jačati turizam, Veleučilište u Karlovcu, privuči mlade u Zvijezdu, udruge i obrte. Napravit ćemo sajam renesanse, sajam baroka, oživljavanje novog doba, možemo i Teslino doba… Mnogo je potencijala, samo treba početi raditi. Zalažemo se za potpuni rebrending Karlovca. Svijet je ogromno tržište, a naša uloga je samo predstaviti naš grad. Trg bana Josipa Jelačića je središnji prostor za turizam u našem programu – kaže Sinčić.

“Trećina stanovnika Zvijezde prima socijalnu pomoć. Spreman sam kao gradonačelnik subvencionirati podmirenje režija”, dodaje.

 • Zalažem se za osnivanje agencije, jer nam je potreban stručan tim koji će se baviti isključivo pitanjem Zvijezde, pravdati se financijski i, ako pogriješi, mora snositi posljedice. Gradska uprava nije učinkovito radila, jer je kadrovirana po “babi i stričevima”. Najbolji i najstručniji moraju dobiti posao – kaže Sinčić i dodaje da podržava visoke konzervatorske standarde, mada ponekad njihovo poštivanje usporava obnovu.

Dostupan je tonski snimak drugog dana savjetovanja na ovoj i ovoj poveznici.

 

 

Save