Do desetog svibnja otvorena izložba “Vizije Zvijezde”

Autor: Miroslav Katić

U Gradskom muzeju Karlovac otvorena je do desetog svibnja izložba koja predstavlja aktualne arhitektonske projekte i rješenja, a koji se odnose na Veleučilište Karlovac, Trg bana Josipa Jelačića, Radićevu ulicu, Oružanu i samu Zvijezdu u cjelini.

Nisu izloženi nacrti, nego perspektive koji su sastavni dio tih projekata, namijenjene upravo široj javnosti, dakle i nestručnoj, kako bi ih svi mogli promisliti, a te vizije su suočene s fotografijama današnjeg stanja Zvijezde koje se prikazuju na platnu posredstvom projektora.

Izložba, koju je grafički pripremila Sandra Bolfek, organizirana je u sklopu projekta Star Voice kojeg u Karlovcu provode Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Grad Karlovac, Veleučilište u Karlovcu i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka.

Financira se iz IPA fonda Europske unije. Vrijednost projekta je 152.988,07 eura, a odobreno je 130.398,07 eura.

Cilj projekta je uključiti građane u promišljanje Zvijezde i njezinu revitalizaciju, naročito uvođenjem takozvane deliberativne metode ispitivanja javnog mnijenja.