Petračić projekt nadmašio Grad i Inkasator u dobivanju EU sredstava

Priopćenje Nezavisne liste Davora Petračića "Naš Karlovac"

Autor: Davor Petračić

¸Zeleni neboder. Foto: Tomislav Mavrović, Izvor: https://c1.staticflickr.com/5/4079/4815829941_a48f5aee10_b.jpg

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređena je kao provedbeno tijelo objavilo da se na raspisani poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada javilo više od sedam stotina zgrada, a da je prihvaćeno 616 projekata u vrijednosti iznad milijarde kuna, od čega su bespovratna sredstva 629 milijuna kuna, i da je obnovom obuhvaćeno oko 17 tisuća kućanstava. Od navedenog poziva očekuje se da se pokrene građevinski sektor u 2017. godini.

Građani Karlovca prijavili su ukupno 11 projekata od kojih je tvrtka Petračić-projekt d.o.o. kao upravitelj prijavila njih šest, dok je za jednu zgradu kojom ne upravlja izradila projektnu dokumentaciju za natječaj. Ukupna vrijednost osiguranog budžeta, prije korekcije Ministarstva graditeljstva, za investiciju na svih sedam zgrada iznosi 11.348.186,35 kuna ili 1.525.000 eura, od čega je za subvencioniranje zatraženo 6.696.640,57 kuna ili 900.000 eura.

Tvrtka Petračić-projekt sudjelovala je na razini cijele Hrvatske s 1,1 posto ukupno prijavljenih projekata i osigurala 1,05 posto bespovratnih sredstava koja će se uplatiti iz Europske unije u Karlovac i pomoći u energetskoj obnovi 224 kućanstva i poslovna prostora te pridonijeti pokretanju građevinskog sektora.

Ostvarena vrijednost projekata energetske obnove iznosi u protuvrijednosti 4,8 posto gradskog proračuna ili 135 posto proračuna Inkasatora, a bespovratna sredstva čak 2,9 posto planiranog gradskog proračuna za 2017. godinu ili 79 posto proračuna Inkasatora za 2016. godinu.

Projektirana ušteda na grijanju svih zgrada prelazi više od 55 posto, a planirana financijska ušteda i više od toga, jer neke zgrade uvode vlastito visokoučinkovito grijanje na plin.

Planirano je 234,157.061 kuna prihoda gradskog proračuna za ovu godinu. Plan je iz EU i drugih međunarodnih izvora dobiti ukupno 1,774.053 kune. Planirani proračun Inkasatora za 2016. godinu iznosio je 8,400.000 kuna.

Dakle, Petračić-projekt, tvrtka sa samo šest zaposlenih koja upravlja sa samo deset posto stambenog fonda u Karlovcu, osigurala je iz EU za 2017. godinu bespovratnih sredstava u iznosu 6,696.640,57 kuna ili 3,77 puta više nego to planira Grad Karlovac sa 137 zaposlenih, a gradska tvrtka Inkasator sa 42 zaposlena radnika, koja upravlja s oko 80 posto stambenog fonda u Karlovcu, kandidirala je slovom i brojkom nula (0) projekata i osigurala nula (0) kuna priljeva bespovratnih sredstava iz EU na ime energetske obnove višestambenih zgrada, iako je kao pomoć, unatoč brojnim i kvalificiranim projektnim biroima u gradu, u tom poslu angažirala zagrebačku tvrtku da umjesto njih obavlja razgovore sa suvlasnicima, uvjeri ih da je prijava na poziv FZOEU korisna, jer se ostvaruju uštede odmah po provođenju projekata energetske obnove i smanjuju se troškovi stanovanja.

Naravno, štetno je i nejasno zašto bi po namjeri Inkasatora novac za izradu projektne dokumentacije koja je subvencionirana sa čak 85 posto trebala ubrati jedna zagrebačka projektna kuća, a ne brojne i stručne karlovačke projektne kuće. Hoće li se to ponoviti na sljedećem natječaju u lipnju?

Zašto je sve to bitno? Ako lokalna samouprava ne vodi brigu i svojom djelatnošću ne osigura posao, odnosno uvjete za poslovanje, kako se to uobičajeno kaže, projektnom i građevinskom sektoru i ne pomogne stanovništvu Karlovca privlačenjem bespovratnih sredstava EU, tko to treba činiti umjesto nje?