Jesu li vlast u gradu preuzele maškare?

Priopćenje nezavisnog gradskog vijećnika

Autor: Davor Petračić

Maškara. Izvor: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Ma%C5%A1kare_v_Dra%C5%A1i%C4%8Dih_1965_(15).jpg/1024px-Ma%C5%A1kare_v_Dra%C5%A1i%C4%8Dih_1965_(15).jpg

Za mene je Karlovac moja mala država koju jako volim, cijenim, poštujem i želim joj da u svakom pogledu bude uspješna, otvorena, bogata i napredna, a kad se u njoj ne zna tko je gradonačelnik, to je ravno nekoj vrsti ustavne krize. Tko je gradonačelnik ne zna se već posljednjih pola godine najmanje. U biti, nisam siguran je li promijenjeno društveno uređenje iz parlamentarne demokracije u nasljednu monarhiju, je li izvršen državni udar ili su naprosto vlast u gradu preuzele maškare.

Kada netko preuzme vlast u Karlovcu, našoj državici, točno bi se trebalo znati da je vlast preuzeta na legalan način putem izbora, tko je gradonačelnik i koje ovlasti ima. U zadnje vrijeme svjedoci smo da na svim događajima na kojima treba biti gradonačelnik i na kojima je do sada gradonačelnik uvijek, ljubomorno i neizostavno prisustvovao, uredno se odjednom, posljednjih šest mjeseci gotovo isključivo, pojavljuje predsjednik Gradskog vijeća. Ne samo to da se pojavljuje na svim javnim događajima, nego i obavlja isključivo gradonačelničke funkcije kao što je dodjeljivanje Medalje Grada Karlovca Antonu Kikašu.

Kamo je nestao naš gradonačelnik? Kao građanin naše male državice koja se zove Karlovac zabrinut sam, jer ne znam što se događa. Je li izvršen državni udar? Ne bi trebalo biti riječ o tome, jer gradonačelnika i dalje ponekad vidimo po gradu kako slobodno i bezbrižno šeće, a znamo da nakon državnih udara gradonačelniku nikako ne bi bilo dopušteno da se šeta po gradu, jer bi time mogao biti opasna oporba onome tko je preuzeo vlast.

Je li promjenjeno državno uređenje? To bi možda već moglo biti, jer znamo da se dinastija uvijek priprema da mlađi nasljednik postepeno preuzima sve funkcije monarha dok on lagano odlazi u penziju (čitaj županiju) i pojavljuje se pred razdraganom masom građana, pa oni niti ne primjete da se promjenio vladar i time se smanje traume zbog promjene slavljenog, obožavanog i svemoćnog vladara u narodu.

Jesu li grad preuzele maškare?

Gradonačelnik se uspješno maskirao u predsjednika Gradskog vijeća, a predsjednik Gradskog vijeća u gradonačelnika i sada nam se iza maski onako šeretski smiju?