Dovoljno je dokumentacije da se započne revitalizacija Zvijezde

Autor: Višnja Brezarić Lorencin

Karlovac, Trg bana Josipa Jelačića. Izvor. https://www.google.hr/search?q=Karlovac&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL4Jjri5DSAhVEExoKHS9oCtoQ_AUIBigB#q=Karlovac&tbm=isch&tbs=sur:fm&imgrc=MJOk7b3bBqkuDM:

Zvijezda je u odnosu na 1960. godinu smanjila broj stanovništva na trećinu, na oko devet stotina žitelja. U Domovinskom ratu je granatirana, zgrade su razorene i bez stanovnika i gospodarskih subjekata. Postojeći stambeni objekti ne odgovaraju zahtjevima suvremenog stanovanja. Kada grad, selo, pojedini objekt ili bilo koju vrstu stanovanja i gospodarstva stanovnici napuste – neizostavno počinje propadanje .

Grad Karlovac istovremeno treba izraditi mnoštvo dokumentacije potrebne za donošenje nekih odluka – urbanistička je u fazi izrade, kao i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana, strateški ciljevi Grada su u konstantnim promjenama. Konzervatorski zavod je zacrtao stroga pravila obnove i gradnje Zvijezde, propisali su izgradnju faksimila.

Međutim, Grad Karlovac je do danas izradio dovoljno dokumentacije, da može donijeti konkretne odluke o revitalizaciji Zvijezde. Ono što je ključno za svaku izgradnju, za svaku obnovu je da se u velikom dijelu Zvijezde znaju vlasnici objekata. To su država, Karlovačka županija, Grad Karlovac i privatni vlasnici. Isto tako postoji i mješovito vlasništvo naprijed nabrojenih subjekata, koje je u jednom dijelu i dio sudskih procesa.

Broj objekata sa sređenim imovinsko pravnim odnosima i čiste stambene namjene točkasto je raspoređen po Zvijezdi i može se točkasto obnavljati ne čekajući donošenje planova. Važno je da sva stambena izgradnja bude u Zvijezdi i bude zacrtana politikom Grada. Pri tome se misli, da sva nova stambena izgradnja u skladu s imovinsko pravnim odnosima bude u Zvijezdi poštuje raster ulica, infrastrukturu postojeću ili djelomično rekonstruiranu, građevinske linije, visine objekata u ulici. Objekti se trebaju graditi kao interpolacije i rekonstrukcije, a nikako kao faksimili, barem ne u ovoj fazi vraćanja stanovnika u Zvijezdu. Faksimili u pravilu ne odgovaraju suvremenom načinu stanovanja, jer su bez dovoljno sanitarnih čvorova, kuhinja, zastarjelog su načina unutarnjeg rasporeda, malih visina prostorija, malih prozora, zabranjuje se upotreba novih materijala kako kod zidova, stropnih konstrukcija, instalacija…

Samo vraćanjem stanovanja u Zvijezdu automatski će se početi vraćati trgovine, obrti, razne vrste uslužnih djelatnosti. Tada Radićeva ulica neće zatvarati poslovne prostore, već će otvarati nove.

Zahtjev za preseljenje Glazbene škole Karlovac s bogatim postojećim i planiranim programom, proširenje sadržaja veleučilišta, objedinjavanje sadržaja županije, gradskih službi u pojedinačnim objektima i slični programi mogu ići istovremeno sa sadržajima stanovanja. Važno je da dođu novi stanovnici u Zvijezdu, a da se to dogodi, ponavljam, stambena izgradnja mora biti zacrtana politikom Grada.

Kroz sljedećih niz godina stambenu izgradnju ne treba graditi izvan granica Zvijezde, nego u Zvijezdi na poznatom vlasništvu Republike Hrvatske, Karlovačke županije, Grada i pojedinih privatnih vlasnika.

Karlovačku fortifikaciju Zvijezdu gradio je Beč, glavni grad velike, moćne i uređene Austro-Ugarske Monarhije s jasnom potrebom i namjenom njezine obrane od Turaka. Beč je i održavao utvrdu s besplatnom radnom snagom, to jest s vojnicima. Sad se očekuje da rekonstrukciju – čitaj falsifikaciju – gradi grad od 50.000 stanovnika posustalog gospodarstva i s odljevom stanovništva. Uvrštenje karlovačke Zvijezde na popis UNESCO-ve liste kulturne baštine u materijalnom smislu gradu neće donijeti nikakva financijska sredstva, nego samo izradu skupe dokumentacije i nove zabrane gradnje.

Gradska fortifikacijska Zvijezda je razgrađena i zamijenili su je parkovi, te je danas Karlovac poznat kao grad parkova. Treba ih rekonstruirati, stalno održavati i nadograditi u obliku fortifikacije idealnog grada kakova je Zvijezda bila. Utvrda je nastala u drugom vremenu i prostoru i predstavlja prošlost.