Ana Matan predsjednica Udruge Polka

Autor: Miroslav Katić

Ana Matan, Knjižnica za mlade, 13. 12. 2016. Foto Marin Bakić

Ana Matan i službeno je završetkom upravnog postupka upisa promjena u Registru udruga, postala predsjednica Udruge za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka.

Na tu je dužnost izabrana na redovitoj i izbornoj skupštini u prosincu.

Dosadašnji predsjednik u dva mandata Marin Bakić izabran je za njezinog zamjenika.

Rad Aktiviraj Karlovac portala financijski podupire Fond za pluralizam Agencije za elektroničke medije
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest