Ana Matan predsjednica Udruge Polka

Autor: Miroslav Katić

Ana Matan, Knjižnica za mlade, 13. 12. 2016. Foto Marin Bakić

Ana Matan i službeno je završetkom upravnog postupka upisa promjena u Registru udruga, postala predsjednica Udruge za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka.

Na tu je dužnost izabrana na redovitoj i izbornoj skupštini u prosincu.

Dosadašnji predsjednik u dva mandata Marin Bakić izabran je za njezinog zamjenika.