U Beču 17 ureda za revitalizaciju četvrti

Građani mogu dobiti odgovore na različita pitanja, informacije o mogućnostima najama prostora u četvrti, o režijama poslovnih prostora, općenito o statusu stambenog fonda u četvrti, mogućnostima i uvjetima energetske obnove i cjelovite obnove zgrada, upravnim postupcima za rješavanje pojedinih stambenih problema, posredovanja između najmoprimaca i vlasnika nekretnina te posredovanja kod različitih odjela gradske uprave. Navedeno, naravno, ne bi bilo moguće bez jake suradnje i podrške Grada odnosno prepoznavanja ureda za revitalizaciju kao legitimnog koordinatora razvoja područja od strane uprave i politike

Autor: Lucija Unuk

Izvor: http://www.gbstern.at/projekte-und-aktivitaeten/forschneritschpark-neu/

Kako su lokalni uredi za urbanu revitalizaciju u mnogim gradovima već bili prepoznati kao učinkoviti koordinatori cjelovitog razvoja, obnove i prenamjene pojedinih kvartova i područja, pogledati ćemo nekoliko primjera dobre prakse djelovanja ureda i pokušati pronaći nekoliko natuknica za model koji bi mogao djelovati u Karlovcu.

Postoje mnogi primjeri i načini organiziranja rada te financiranja takvih ureda, a svima je zajedničko da su prepoznali osnovnu pretpostavku cjelovite revitalizacije svakog grada, odnosno četvrti – uključenost građana i lokalnih dionika iz različitih sektora u procese planiranja i obnove gradske četvrti ključno je za njezinu gospodarsku i općedruštvenu obnovu, jer se kroz tu ukjučenost jača identitet prostora, svijest o njegovoj posebnosti te potreba da se ponos i saznanje o tome proširi van lokalnih okvira.

U glavnom gradu Austrije djeluje 17 lokalnih ureda za urbanu revitalizaciju pojedinih područja. Bečki lokalni uredi su središta gdje se udružuju stručnjaci na području cjelovitog upravljanja s prostorom, u kojem prednjače nosioci odluka i kreativne skupine na području upravljanja, savjetnici za pravna, arhitekturna, građevinska, socijalna i gospodarska pitanja. Tradicija lokalnih ureda za urbanu revitalizaciju u Beču ima svoje korijene u 1970. godinama i gradska uprava ju je prepoznala kao učinkovit alato razvoja. Voditelji ureda su vanjski suradnici izabrani javnim natječajem na razdoblje od nekoliko godina. Grad ih izabire na osnovu predloženog programa i cijene usluga i u većini primjera za održavanje aktivnosti ponudi gradski prostor na konkretnom području revitalizacije.

Uredi nude besplatne usluge građanima na svim navedenim područjima, pa i stambenom pitanju, i jaki su partneri Gradu u svim pitanjima urbane revitalizacije – po definiciji s njihove internetske stranice to podrazumijeva intenzivno informiranje građana o novim okolnostima i napretku revitalizacije, povezivanje različitih interesa, zastupanje kulturne raznolikosti područja i života te opće poboljšanje kvalitete života.

Građani u uredima mogu dobiti odgovore na različita pitanja, informacije o mogućnostima najama prostora u četvrti, o režijama poslovnih prostora, općenito o statusu stambenog fonda u četvrti, mogućnostima i uvjetima energetske obnove i cjelovite obnove zgrada, upravnim postupcima za rješavanje pojedinih stambenih problema, posredovanja između najmoprimaca i vlasnika nekretnina te posredovanja kod različitih odjela gradske uprave. Navedeno, naravno, ne bi bilo moguće bez jake suradnje i podrške Grada odnosno prepoznavanja ureda za revitalizaciju kao legitimnog koordinatora razvoja područja od strane uprave i politike.

Povezivanje stanovnika područja i njihova aktivacija predstavlja važan dio svakodnevice ureda. Organizirani su sastanci vezano na pojedina pitanja života u četvrti na koje dolaze zainteresirani, zajedno se pripremaju kulturni događaji, stvaraju urbani vrtovi i organziraju raznorazne radne akcije sa zabavnom komponentom, koji povezuju ljude u stvaranju boljih uvjeta života u kvartu. Na takav način kroz motivacijske mjere vodstva ureda stanovnici su spremni odraditi veliki dio volonterskog rada za lokalnu zajednicu i za svoj kvart te stvoriti pozitivnu sliku područja za posjetitelje, što drugim riječima znači jačanje turističkog potencijala.

Važan dio posla ureda je također podrška ulagačima sa ciljem ostvarenja dinamičnog gradskog područja. Ured tako daje inicijativu, prijedloge za gospodarske djelatnosti u kvartu, sluša prijedloge i savjetuje ulagače, djeluje kao posrednik između gradske uprave, privatnih vlasnika prostora i investitora. Tako se revitalizira gospodarska djelatnost na nekom području i ono je ugodnije za život stanovnika te privlačno za druge zainteresirane. Kreiranje analiza, studija pojedinih aspekata urbanog razvoja kvarta, povezivanje svih dionika na području te uključivanje građana važno je za gradsku upravu koja kroz javne politike provodi infrastrukturne i soft projekte u četrvti. Dionici su koordinacijom ureda povezani kod planiranja, pa i u provedbi i monitoringu provedbe projekata u kvartu.

Iako smo uzeli za primjer dobre prakse lokalne urede u Beču u kojem živi 1,8 milijuna stanovnika, kao alat cjelovite urbane revitalizacije pojedinih područja gradova takav ured je primjeren za sve gradovesvih veličina. Koje su onda neke od mogučnosti osnivanja ureda za revitalizaciju Zvijezde u Karlovcu? Prvi preduvjet je naravno, da Grad prepozna interes za alat te njegove prednosti i da bude jasno izražena volja stanovništva Karlovca, pogotovo Zvijezde, da se u gradskoj jezgri otvori prostor s takvim sadržajima i da postane i bude prihvaćen kao žarište aktivnosti u jezgri. Ako postoji primjeren gradski prostor ili ako Grad može pomoći pri osiguranju prava korištenja prostora za svrhu revitalizacije Zvijezde, to bi bilo dobrodošlo. Ako je prostor prazan i potrebno ga je prenamijeniti, cijena najama trebala bi biti simbolična. Ugovor za korištenje prostora trebao bi biti sklopljen na razdoblje od najmanje pet godina. Na natječaju bi trebalo izabrati voditelja ureda koji bi pripremio najbolji program aktivnosti revitalizacije Zvijezde i ponudio najbolju cijenu. Ako bi ured vodio konzorcij nevladinih organizacija, Grad bi svake godine mogao donirati dodatna sredstva za dodatne razvojne aktivnosti ureda u protuvrijednosti volonterskog rada svih građana, koji bi bili angažirani u aktivnostima za revitalizaciju te na taj način nagraditi uspješnost rada ureda koji bi se prijavljivao i na različite natječaje za provedbu dodatnih razvojnih akitvnosti revitalizacije.

Također bi obavljao aktivnosti koordiniranja partnerstva za Zvijezdu, neformalne platforme svih zainteresiranih dionika i nudio bi im administrativnu i stručnu potporu, koordinirao bi pripremu projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte u Zvijezdi, povezivao dionike i ukazao gradskoj upravi na postojeće mogućnosti financiranja kroz fondove i javno-privatna partnerstva. Važan dio aktivnosti predstavljalo bi informiranje građana o aktivnostima revitalizacije i ponuda mogučnosti utjecaja. Lokalna zajednica, pogotovo stanovnici Zvijezde, u širenje i umrežavanje ideja uključili bi se kroz objavljivanje svojih mišljenja i ideja u okviru medija zajednice, koji bi svakome omogućavao da proširi svoje mišljenje o navedenoj temi i da to mišljenje bude dostupno svima i podložno kritici. Tako bi se stvorio jedinstveni medij i forum za debatu u okviru svih zainteresiranih.

Navedeno predstavlja jedan model dodatnog upravljanja Zvijezdom. Naravno da najveću krediblinost i ulogu u procesu treba imati lokalna samouprava. Ured za revitalizaciju Zvijezde treba biti servis građana Zvijezde, Karlovca i stručnih te gospodarskih udruga, koji će nuditi potporu gradskoj upravi i donosiocima odluka. Kao mantra ponavlja se fraza da „građani trebaju biti sustavno uključeni u revitalitalizaciju svog životnog prostora i gradske jezgre“. Stanovnici iskazuju interes za time, no s tim interesom netko treba intenzivno raditi, poticati ga, a ne nagomilani potencijal prepustiti svakodnevnim brigama i ignoriranju javnih pitanja.