Troškovi komunalnog održavanja su nerazumni

Priopćenje Nezavisne liste "Volim Karlovac"

Autor: Duško Labus

Izvor: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d5/Park_in_city_of_Karlovac.jpg

Način ponašanja HDZ-a pri upravljanju na državnoj i gradskoj razini sada je već, možemo slobodno reći, copy-paste način.

Čitanjem predviđenih sredstava iz proračuna za gradske tvrtke zaključujemo da su oni postali svrha samom sebi. Prema izjavi gradonačelnika koji napominje da nema zakonskog uporišta za raspisivanje natječaja za radna mjesta unutar tih tvrtki, dolazimo da svake godine imaju osigurane milijune kuna iz proračuna, pa si mogu doslovce raditi što hoće po pitanju zapošljavanja i trošenja novca, bez prava na kritiku s naše strane, naravno.

U Programu za 2017. godinu imamo sljedeće:

  • Održavanje sustava oborinske odvodnje 3.200.000,00 HRK
  • Čišćenje javnih površina 2.700.000,00 HRK
  • Održavanje zelenih površina i groblja 8.100.000,00 HRK
  • Javna rasvjeta – energija i održavanje 5.550.000,00 HRK
  • Održavanje nerazvrstanih cesta 23.900.000,00 HRK
  • Ostale izvanredne intervencije u gradu 430.000,00 HRK
  • Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena 350.000,00 HRK
  • Opremanje javnih kupališta i plaža 900.000,00 HRK
  • Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta – mostovi 3.150.000,00 HRK

Ovi iznosi su izravni financijski oslonac za naše gradske tvrtke kao Vodovod i kanalizacija, Čistoća, Zelenilo, te Ceste Karlovac i neke privatne koje se kao ugovorni podizvođači programu održavanje ne spominju.

Građani Karlovca su suočeni s upitno izvedenim radovima, što se očituje prilikom jačih oborina, kiše ili snijega.

Svake godine se potroši oko milijun kuna  za čišćenje slivnika, nešto više za održavanje crpnih postrojenja.

Zanimljivo je da imamo i Komisiju za uređenje i zaštitu zelenih površina Grada Karlovca koja odlučuje o raspodjeli 150.000 kuna za uređenje zelenih površina. Komisija daje mišljenje o uklanjanju stabala i zamjensku sadnju.

Najveća stavka, od 23.900.000 kuna, odlazi na redovno održavanje. To uključuje ophodnju, čišćenje, popravke, održavanje i signalizaciju. Planirana sredstva, nažalost, ne donose očekivanje rezultate, jer ceste su nam u sve gorem stanju, a dodatno prepucavanje i na županijskoj razini oko nadležnosti samo stvara još veće probleme oko održavanja.

I za kraj podatak da će nas izgradnja sanitarnih čvorova na Foginovom kupalištu stajati 700.000,00 kuna.

Svakako ću uvijek podržati sve što se tiče razvoja grada od paviljona do sanitarnih čvorova, ali ne treba nam uvijek ponavljanje nerazumnih troškovnika pogotovo pred lokalne izbore.