Alfred Freddy Krupa proglašen majstorom akvarelistom

Autor: Marin Bakić

Čamac. Slika: Alfred Freddy Krupa

Karlovački slikar Alfred Freddy Krupa je majstor akvarelist. Tu mu je titulu dodijelilo Međunarodno društvo akvarelista, najveća takva organizacija na svijetu, ovog tjedna u Hong Kongu. Krupa je prvi hrvatski slikar s tim statusom.