Još danas prijave za anketiranje na projektu STAR VOICE

Autor: Marin Bakić

Star voice logotip

U sklopu projekta “STAR VOICE – karlovačko-javno civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju gradske jezgre Zvijezde” u Karlovcu se provodi anketa za čiju provedbu se među studentima traže anketari.

Anketira se u Karlovcu metodom “lice u lice”.  Prijava se može poslati još danas na adresu elektronske pošte jelena@ka-matrix.hr, a uvjeti su sljedeći:

  • Status studenta (mogućnost studentskog ugovora)
  • Odgovornost i proaktivnost
  • Zaniteresiranost za temu ankete
  • Komunikativnost

Prijava treba sadržavati prijavu, potvrda o statusu redovnog studenta ili jednostavno preslika indexa. Detaljnije informacije moguće je pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu koji je, uz Udrugu za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka, Veleučilište u Karlovcu i Grad Karlovac partner u projektu čiji je nositelj Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX.