U ponedjeljak predavanje “Strategija Zvijezde – živo slovo na papiru”

Autor: Marin Bakić

Koji mehanizmi i resursi nam stoje na raspolaganju ne bismo li ostvarili strateške ciljeve, revitalizirali karlovačku jezgru i osigurali njezin održiv razvoj? O tome ćemo više saznati na predavanju “Strategija Zvijezde – živo slovo na papiru” vlasnice konzultantske tvrtke iz Zagreba Renate Šeperić Petak.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 23. svibnja 2016. godine s početkom u 19 sati u Knjižnici za mlade, Banjavčićeva 8, Karlovac.

Predavanje gospođe Šeperić Petak održava se u sklopu projekta “STAR VOICE – karlovačko-javno civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju gradske jezgre Zvijezde”.

Cilj projekta “STAR VOICE” je uključiti veći broj građana u upravljanje Zvijezdom te ojačati partnerstvo javnog i civilnog sektora. Provest će se posebni, takozvani deliberativni, oblici sudjelovanja građana u upravljanju javnim dobrima i omogućiti im aktivan nadzor i sudjelovanje u upravljanju gradskom jezgrom.

Provode ga Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Grad Karlovac, Veleučilište Karlovac, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka. Financira se iz IPA fonda Europske unije. Vrijednost projekta je 152.988,07 eura, a odobreno je 130.398,07 eura.

logo

KA-MATRIX

Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu
Ured za udruge
Ured za udruge
SAFU
SAFU
Polka
Polka
Grad Karlovac
Grad Karlovac
Fakultet političkih znanosti
Fakultet političkih znanosti
Europska unija
Europska unija