U srijedu radionica o sudjelovanju udruga u političkim odlukama

Autor: Marin Bakić

U srijedu 27. travnja 2016. godine s početkom u deset sati u prostoru Male urbane zajednice u Karlovcu održat će se treća radionica namijenjena jačanju kapaciteta u sklopu projekta “STAR VOICE – karlovačko javno-civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju stare gradske jezgre Zvijezde”.

Ova radionica namijenjena je jačanju uključenosti i sudjelovanja civilnog društva u lokalnoj politici i odlučivanju, a bit će održana za članove i zaposlenike karlovačkih organizacija civilnog društva.

Radionicu će voditi aktivistica sa zavidnim iskustvom Suzana Jašić i Milan Medić, voditelj Lokalne akcijske grupe “Vallis Colapis”

Predviđeno je da radionica traje do 16 sati.

Cilj projekta “STAR VOICE” je uključiti veći broj građana u upravljanje Zvijezdom te ojačati partnerstvo javnog i civilnog sektora. Provest će se posebni, takozvani deliberativni, oblici sudjelovanja građana u upravljanju javnim dobrima i omogućiti im aktivan nadzor i sudjelovanje u upravljanju gradskom jezgrom.

Provode ga Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Grad Karlovac, Veleučilište Karlovac, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Karlovcu i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka. Financira se iz IPA fonda Europske unije. Vrijednost projekta je 152.988,07 eura, a odobreno je 130.398,07 eura.