U srijedu predavanje Davora Trupkovića

Autor: Marin Bakić

Zvijezda. Foto: Igor Beketić

U srijedu 27. travnja s početkom u 19 sati u Knjižnici za mlade u Karlovcu arhitekt Davor Trupković, dugogodišnji konzervator, a sada pomoćnik ministra kulture, održat će predavanje “Zvijezda – koncepcija?” o tome postoji li koncepcija Zvijezde i kakva bi trebala biti.

Predavanje se održava u sklopu projekta “STAR VOICE – karlovačko-javno civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju gradske jezgre Zvijezde”.

Cilj projekta “STAR VOICE” je uključiti veći broj građana u upravljanje Zvijezdom te ojačati partnerstvo javnog i civilnog sektora. Provest će se posebni, takozvani deliberativni, oblici sudjelovanja građana u upravljanju javnim dobrima i omogućiti im aktivan nadzor i sudjelovanje u upravljanju gradskom jezgrom.

Provode ga Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Grad Karlovac, Veleučilište Karlovac, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka. Financira se iz IPA fonda Europske unije. Vrijednost projekta je 152.988,07 eura, a odobreno je 130.398,07 eura.

polkaKA-MATRIX

Grad Karlovac

Fakultet političkih znanosti

Veleučilište u Karlovcu

Europska unija