U ponedjeljak izložba o fotografu Alfonsusu Šibeniku

Autor: Marin Bakić

U ponedjeljak u 19 sati u se u Gradskom muzeju Karlovac otvara izložba “Ogledalo s memorijom – iz fotografske baštine doktora Alfonsa Šibenika” posvećena tom austrougarskom časniku, pravniku, gradskom vijećniku fotografu.

  • Upravo fotografije čine okosnicu ove izložbe, te je putem njih prikazana dugi i sadržajni život doktora Šibenika. Izložba uključuje uvećanja izvornih fotografija na staklu, osobne Šibenikove predmete te nekoliko vojnih predmeta povezanih s njegovim sudjelovanjem u Prvom svjetskom ratu. Izvorne fotografije Sočanskog ratišta na kojem je dr. Šibenik bio stacioniran kao pripadnik 31. lovačke bojne čine najveći i najzanimljiviji dio izložbe, a na njih se nadovezuju fotografije svakodnevnog života nastale u kasnijim razdobljima njegova života – kaže kustosica Sanda Kočevar.

“Izložba je nastala u suradnji s vlasnicom Šibenikove fotografske baštine Valentinom Malović te Dinkom Neskusilom koji je putem KAfotke prvi i ukazao na vrijednost Šibenikovih staklenih ploča”, dodaje Hrvojka Božić, ravnateljica Gradskog muzeja Karlovac. Autor izložbe i kataloga je Matija Kalčić koji će sa svojom mentoricom S. Kočevar u petak 13. svibnja u 19 sati u muzeju održati predavanje o Šibeniku.