U utorak predavanje Vladimira Laya “Koga briga za karlovačku jezgru?”

Autor: Marin Bakić

Sociolog i politolog Vladimir Lay, autor sociološke studije koja je dio Urbanističkog plana upravljanja “Zvijezda”, u utorak 22. ožujka s početkom u 19 sati u Knjižnici za mlade održat će predavanje “Koga briga za karlovačku jezgru? Što učiniti da se pokrene proces obnove i oživljavanja?”.

Predavanje se održava u sklopu projekta “STAR VOICE – karlovačko-javno civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju gradske jezgre Zvijezde”. Cilj je uključiti veći broj građana u upravljanje Zvijezdom te ojačati partnerstvo javnog i civilnog sektora. Provest će se posebni, takozvani deliberativni, oblici sudjelovanja građana u upravljanju javnim dobrima i omogućiti im aktivan nadzor i sudjelovanje u upravljanju gradskom jezgrom.

Provode ga Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Grad Karlovac, Veleučilište Karlovac, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Karlovcu i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka. Financira se iz IPA fonda Europske unije. Vrijednost projekta je 152.988,07 eura, a odobreno je 130.398,07 eura.

KA-MATRIX

Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu
Ured za udruge
Ured za udruge
SAFU
SAFU
Polka
Polka
Grad Karlovac
Grad Karlovac
Fakultet političkih znanosti
Fakultet političkih znanosti
Europska unija
Europska unija
Rad Aktiviraj Karlovac portala financijski podupire Fond za pluralizam Agencije za elektroničke medije