U toku projekt Star Voice

Autor: Marin Bakić

Provodi se projekt “STAR VOICE – karlovačko-javno civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju gradske jezgre Zvijezde”.

Nositelj projekta je Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, a partneri Grad Karlovac, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Karlovcu, Veleučilište Karlovac i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka.

Financira se iz IPA fonda Europske unije. Vrijednost projekta je 152.988,07 eura, a odobreno je 130.398,07 eura.

Cilj projekta “STAR VOICE” je uključiti veći broj građana u upravljanje Zvijezdom te ojačati partnerstvo javnog i civilnog sektora. Provest će se posebni, takozvani deliberativni, oblici sudjelovanja građana u upravljanju javnim dobrima i omogućiti im aktivan nadzor i sudjelovanje u upravljanju gradskom jezgrom.

 

Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu
Ured za udruge
Ured za udruge
SAFU
SAFU
Polka
Polka
Fakultet političkih znanosti
Fakultet političkih znanosti
Europska unija
Europska unija

grb_grada_Karlovca KA-MATRIX