U srijedu predavanje Igora Čuliga “Renesansa u Zvijezdi?”

Autor: Marin Bakić

Kustos Gradskog muzeja Karlovac Igor Čulig, profesor povijesti umjetnosti, održat će u srijedu s početkom u 19 sati u Knjižnici za mlade predavanje “Renesansa u Zvijezdi?”.

Često se spominje renesansna baština, jer je Zvijezda prvi “idealni” renesansni grad u Europi, no koliko je renesansna arhitektura danas prisutna u Karlovcu?

Predavanje se održava u sklopu projekta “STAR VOICE – karlovačko-javno civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju gradske jezgre Zvijezde”.

Cilj projekta “STAR VOICE” je uključiti veći broj građana u upravljanje Zvijezdom te ojačati partnerstvo javnog i civilnog sektora. Provest će se posebni, takozvani deliberativni, oblici sudjelovanja građana u upravljanju javnim dobrima i omogućiti im aktivan nadzor i sudjelovanje u upravljanju gradskom jezgrom.

Provode ga Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Grad Karlovac, Veleučilište Karlovac, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Karlovcu i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka. Financira se iz IPA fonda Europske unije. Vrijednost projekta je 152.988,07 eura, a odobreno je 130.398,07 eura.

Europska unija
Europska unija
Fakultet političkih znanosti
Fakultet političkih znanosti
Grad Karlovac
Grad Karlovac
KA-MATRIX
KA-MATRIX
Polka
Polka
SAFU
SAFU
Ured za udruge
Ured za udruge
Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu