Loncu poklopac: Korak naprijed u transparentnosti

Oporba upravo propušta pohvaliti Grad na izradi nove službene internetske stranice

Autor: Marin Bakić

Transparentnost. Izvor: https://www.flickr.com/photos/cameliatwu/4607710039/in/photolist-82aHEx-dX3Ps2-6jXcRJ-e8eC8X-iHCvti-8xnHWu-8WYwFN-eBLAta-8Lagjw-kyvNU4-8WYsN1-4jBpUn-nj1HrB-2pq5A-oimigG-8FhDz9-6RDwzy-47KXc9-8WYwfN-6z6NGG-6g5VZz-4GvffE-8WVriX-9ZjkZt-9Hug8-8WVthk-ssdsMe-dqu6D-2ovRa-6w3Vzo-EbgLk-9MjeFT-6H3WUF-2WqR8-mRzMan-9Gx8M2-uv74C-bFSSRH-9zXWD8-8WVtJk-eRa6pb-f4AC2T-dTjWXi-6h8hFV-8s6S1p-bhRsWr-7ht21x-a7bhCM-9NxCgn-mH1rzK

Generalno, rijetko nas karlovačka vlast iznenadi pozitivno, ali na području transparentnosti je upravo suprotno – rijetko nas iznenadi negativno. Grad Karlovac je godinama postajao sve transparentniji i najveći kritičari to moraju priznati, ako to već priznaju GONG i ostali nezavisni subjekti civilnog društva pogotovo.

Ne moraju, naravno, pripadnici opozicije. Oni očigledno smatraju svoju ulogu kritizerskom, pa ne osjećaju potrebu da pohvale vlast koju toliko kritiziraju kada ona to zasluži, makar radi očuvanja vlastitog integriteta. Oporba upravo propušta pohvaliti Grad na izradi nove službene internetske stranice, a možda ih pitanje transparentnosti uopće ne zanima. Ništa nije lišeno značaja, a posebice pitanje otvorenosti ili zatvorenosti gradske uprave, pa i vlasti. Transparentnost je uvijek dvosmjerna ulica – što će građani biti zainteresiraniji, to će u pravilu vlast biti otvorenija. Slučaj je da se vlast otvara brže i bolje no što se razvija interes građana za pitanja djelovanja gradske uprave i vlasti. Drugim riječima, Grad je nudio razvijanjem mrežne stranice, koja je glavni alat transparentnosti u informacijskom dobu, građanima priliku da uvećaju interes za informiranje o djelovanju Grada. Dakle, u tom odnosu Grad je bio proaktivniji.

Nov izgled i ustroj je dizajnersko osvježenje na koje se tek treba priviknuti. I dalje imamo na raspolaganju telefonske i e-mail kontakte gradskih dužnosnika – gradonačelnika i njegovih zamjenika – a uz to i izvješća o radu i ostale dokumente kao što je Strategija razvoja Karlovca do 2020. godine, kao i informacije o primanju građana. I dalje su dostupni telefonski kontakti svih zaposlenika gradske uprave, kao i posebne podstranice pojedinih upravnih odjela kao što je to bilo i na ranijem sajtu. Na podstranicama svakog upravnog odjela samo su osnove informacije o djelatnostima te upravne jedinice i kontakt podaci pročelnika, ali su, recimo, proračun za ovu i prethodne godine objavljeni u drugoj kategoriji, kao i doneseni prostorni planovi i oni u izradi. I dalje je dostupan popis gradskih vijećnika s njihovim kontaktima, a dodana je lista odbora sa sastavima te lista članova vijeća srpske i bošnjačke nacionalne manjine te informacije da je predstavnica slovenske Martina Delač-Tepšić. Njihovi kontakti nisu navedeni kao što ne postoje niti obrazloženja njihovih uloga i dokumenti o njihovom radu.

Dopunjena je arhiva Glasnika Grada Karlovca i sada se mogu preuzeti brojevi od 1996. do danas. Dostupni su i materijali za sjednice Gradskog vijeća kao i čitav niz obrazaca koje građani mogu preuzeti na svoja računala i ispuniti, ako za to postoji potreba. Zadržan je adresar svih vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti s informacijama o predsjednicima i s njihovim kontaktima. Moguće je pogledati sklopljene ugovore i popis isplaćenih donacija unazad nekoliko godina, a u rubrici koja se tiče sukoba interesa objavljena je odluka da Grad ne smije poslovati s tvrtkom Eurotrade čija je suvlasnica dogradonačelnica Marina Kolaković. Za razliku od prethodnog sajta, na ovome je određeno zahvalno mjesto za gradove prijatelje Karlovca, iako se neistinito navodi kako naš grad s njima i dalje održava prijateljske odnose. Ne održava niti neprijateljske. Odnosi jednostavno ne postoje, no i posebna kategorija o gradovima prijateljima je korak u ispravnom smjeru.

Novost je i popis svih počasnih građana Karlovca – od veleposjednika Franje plemenitog Türka kojem je ta čast dodijeljena 1835. godine do posljednjeg koji je dobio takvo priznanje – Horsta Reifa, direktora Grad Münchena. Počasnim građaninom postao je 2000. Jedan dio službene internetske stranice Grada donosi popis literature o Zvijezdi i Karlovcu uopće, što je dobra ideja. Taj bi se popis itekako mogao proširiti. Ostvaren je napredak, iako je ostavljen i prostor za popunjavanje sadržaja.

Nov korak mogao bi biti objava popisa onih koje su dužnosnici primili i s naznakama kada i na koju temu te objava zapisnika sastanaka gradonačelnika i njegovih savjetnika s posjetiteljima. Priroda posla ne dozvoljava možda trenutačnu transparentnost, no takvi podaci mogu se objaviti s odmakom od, recimo, šest mjeseci. Nadalje, nedostaju podaci o korištenju službenih automobila – tko, kada i u koju svrhu ih je koristio. Dodatno, u zgradi gradske uprave nalazi se često prepuna oglasna ploča. Zašto se takva posebna kategorija ne bi otvorila i na internetskoj stranici, pa da su sve odluke smještene na jedno mjesto? Nadalje, valja objaviti – na posebnim internetskih stranicama tih subjekata i/ili na stranici Grada – popis svih direktora, članova upravnih odbora i zaposlenika gradskih tvrtki i ustanova, a ujedno bi političke stranke – ako su već uvele pravilo “jedan član-jedan glas” u unutarstranačkim interesima, pa i ako nisu – trebale objaviti popise svojih članova. Politika nije tajna djelatnost, pa da se političari skrivaju u anonimnosti.

U načelu se uskraćuju one informacije koje se tiču nacionalne sigurnosti, a toga nema na lokalnoj razini, pa ne postoji niti jedan razlog da se sve objavi iz upravne i političke svakodnevice.