Većina ispitanih ne vjeruje u skoru revitalizaciju Zvijezde

Autor: Marin Bakić

Karlovac. Izvor: https://www.flickr.com/photos/cr01/423321503/in/photolist-DpCJB-4idG3N-7dpkbQ-8kyosH-cdWzG9-bWzex2-cdWyBJ-bWzdqV-bWzc9Z-bWyRYa-cdWbyA-bWeAbe-8x28ky-cdB39h-bWeyea-7Xn2Nx-vHSys-7dpktC-9Tf7U1-2DPTNf-72Hiv2-72HihZ-72HibD-DpCKj-9TchX4-bWepDk-7dpm4b-8jDfQP-abTfHs-bWeLgK-bWeE44-DpAoZ-9Tf9tj-cdB17b-acf7vV-cdVjed-DpApq-9TchtV-9TeJ41-5dVLfu-9Tf949-snPeCX-tjnKDQ-t351vd-tjDrGi-tjDrvM-snPdKe-t33FzN-tjDqVZ-t34ZrQ/

Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Grad Karlovac i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka proveli su projekt Partnerstvom do dobrog upravljanja sa ciljem jačanja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za uspostavu javno-civilnog partnerstva s lokalnom samoupravom po pitanju održivog upravljanja povijesno-kulturnom baštinom – gradskom jezgrom.

U sklopu projekta provedena je internetska anketa o Zvijezdi na uzorku od 343 ispitanika.

Da je stanje Zvijezde najveći problem Karlovca smatra 56,7 posto anketiranih, ostali se s time ne slažu.

Za 73,5 posto ispitanika je nedostatak političke volje glavni razlog zašto Zvijezda do sada nije revitalizirana. Da je to zbog pomanjkanja sredstava smatra 17,2 posto, dok ostali za to krive inerciju građana.

Čak 94,2 posto ispitanih smatra da Grad loše pristupa problemu Zvijezde, odnosno da s jezgrom loše upravlja, a 71,8 posto ih smatra da bi je trebao postepeno obnavljati uglavnom sredstvima iz fondova Europske unije. Da to postepeno može učiniti i o vlastitom trošku smatra 28,2 posto ispitanih.

Za obnovu čitave nekadašnje tvrđave u izvornom profilu, dakle s bedemima i šančevima, je 62,2 posto ispitanih. Ostali su protiv. Istovremeno 91,2 posto ispitanih podržava prenamjenu vojarne “Ban Josip Jelačić” koja se nalazi u šancu u studentski dom, dok ih je 8,8 posto za uklanjanje.

Grad bi trebao otkupljivati ruševne zgrade i obnavljati ih, smatra 86,5 posto ispitanih.

Najveći broj ispitanih – 49 posto – smatra da je trenutačna razina motornog prometa u Zvijezdi optimalna, 45,7 posto smatra da motorni promet treba omogućiti samo stanarima i dostavi, a 5,3 posto da ga treba intenzivirati.

Većina ispitanika – 64,8 posto – smatra da bi kulturni sadržaji trebali dominirati u Zvijezdi, 21,1 posto da bi trebali dominirati poslovni, a 14,1 posto stambeni.

Velika većina ispitanih – 81,6 posto – ne sudjeluje na raspravama o urbanizmu.

Građani nisu optimistični – 81 posto ispitanih ih ne vjeruje da će se Zvijezda relativno uskoro revitalizirati.

Projektna sredstva u iznosu od 162.311,14 kn su odobrena u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.; Europski socijalni fond.