U ponedjeljak rasprava “Ulaganje u baštinu i lokalni razvoj”

Autor: Marin Bakić

Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Grad Karlovac i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka organiziraju raspravu “Ulaganje u baštinu i lokalni razvoj” koja će se održati u Knjižnici za mlade u ponedjeljak 21. prosinca s početkom u 18 sati.

Uvodno predavanje održat će Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena suradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose.

Temeljna je misija Instituta razvijanje i prenošenje teorijskih, metodoloških i stručnih znanja i vještina potrebnih za znanstvenu i stručnu interpretaciju i vrednovanje suvremenih međunarodnih odnosa, koji zahvaćaju različite ljudske djelatnosti, i povezanih razvojnih tendencija važnih za Hrvatsku. Razvojne tendencije se promatraju u lokalnom, regionalnom, europskom i globalnom kontekstu.

Institut se u svom znanstvenom i stručnom radu usredotočuje na različite oblike međupovezanosti međunarodnih odnosa i razvojnih tendencija s obzirom na političke, ekonomske i društveno-kulturne aspekte. Težište je istraživačkog rada definirano njegovom Strategijom razvoja (2011. – 2016.).

Daniela Angelina Jelinčić je rođena u Vancouveru 28. veljače 1970. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je etnologiju i talijanski jezik s književnošću 1995. godine. Na istom fakultetu je magistrirala etnologiju pet godina kasnije s temom “Kulturna baština i turizam”. Stupanj doktora humanističkih znanosti, u znanstvenom polju etnologije i antropologije, stječe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. s temom disertacije “Stanje, potencijali i perspektive kulturnog turizma u Hrvatskoj: uloga sustava u planiranju i provođenju programa kulturnog turizma”.

Od 1996. godine zaposlena je u Institutu za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb gdje radi u znanstvenom zvanju znanstvene savjetnice, a u svojstvu vanjskog suradnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora predaje na Sveučilištu u Dubrovniku. Trenutno radi na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose gdje je voditeljica projekta Kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura. Sudjeluje u radu svjetske Mreže za istraživanje i suradnju u kulturnom razvoju CULTURELINK, koja je osnovana pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Vijeća Europe te od 1990. godine ima sjedište u Institutu za razvoj i međunarodne odnose. Član je uredništva časopisa Culturelink.

Osnovni istraživački interes odnosi se na kulturni turizam, kulturne/kreativne industrije, kulturno poduzetništvo, održivi kulturno-turistički razvoj, kulturnu baštinu u funkciji razvoja turizma, kulturne politike, ulogu države u kulturnom turizmu, ekonomiju kulture. 2003. godine postaje ekspertom Vijeća Europe za kulturni turizam i radi na projektu Evaluacije kulturne politike Cipra. Radila je na brojnim strateškim dokumentima vezanima uz područje kulture odnosno turizma za lokalne odnosno nacionalnu vlast.

Rasprava se provodi u sklopu projekta “Partnerstvom do dobrog upravljanja”  koji se financira se iz Europskog socijalnog fonda Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt, čija je vrijednost 162.311,14 kuna, jača kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za uspostavu javno civilnog partnerstva s lokalnom samoupravom po pitanju održivog upravljanja povijesno/kulturnom baštinom – gradskom jezgrom.