Na webu upitnik o Zvijezdi

Autor: Marin Bakić

U sklopu projekta “Partnerstvom do dobrog upravljanja” kojeg provode Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Grad Karlovac i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka na projektnoj stranici StarKA objavljen je upitnik ili anketa o Zvijezdi. Da se ispuni potrebna je minuta, a možda i manje, a povratna informacija od građana je za projekt iznimno bitna, pa se organizatori unaprijed zahvaljuju.

http://star-ka.eu/hr/index.php/2015/12/28/upitnik-zvijezda-2015-2016/

Projekt “Partnerstvom do dobrog upravljanja” financira se iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Njegova je vrijednost 162.311,14 kuna, a cilj ojačati kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za uspostavu javno civilnog partnerstva s lokalnom samoupravom po pitanju održivog upravljanja povijesno/kulturnom baštinom – gradskom jezgrom.