Carpe diem navršio deset godina postojanja

Autor: Marin Bakić

Udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih Carpe diem navršila je deset godina postojanja. Ostvarila je 39 projekata, osam inicijativa i četiri programa. Između ostalog, osnovala je i Lokalni volonterski centar VolonterKA, Info centar za mlade Karlovačke županije, Job club za mlade nezaposlene, Savjetovalište za mlade, a vodi i Centar za mlade u Grabriku. Uoči desete obljetnice postojanja pokrenula je Info portal za mlade. 

Udruga je osnovana 18. studenog 2005. godine sa ciljem unapređivanja kvalitete života, doprinosa općoj dobrobiti zajednice te poticanja i razvoja kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih. U proteklih deset godina udruga se fokusirala na rad s mladima. Svojim je aktivnostima obuhvatila oko 20.000 korisnika, mladih s područja Karlovca i Karlovačke županije, a kroz programe međunarodne suradnje uključeni su i mladi na razini Europe. Udruga broji deset zaposlenih i osam volontera na dugoročnom volontiranju, od kojih troje koji dolaze iz Litve, Francuske i Italije, volontiraju preko Europske volonterske službe. U desetogodišnjem djelovanju, udruga je uključila preko pet stotina volontera, ostvarila 29.426 volonterskih sati te surađivala sa 23 međunarodne organizacije iz brojnih europskih zemalja. Rad udruge financiraju Europska komisija, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ured za udruge Vlade RH, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo zdravlja, Grad Karlovac.

– Planiramo i pripremamo niz projekata čiji je cilj povećanje zapošljivosti mladih, prevenciju neprimjerenih oblika ponašanja te razvoj kulture mladih – kaže Aleksandra Podrebarac, predsjednica Carpe diema