Preminuo novinar Velimir Franić

Autor: Marin Bakić

Velimir Franić. Foto: Dinko Neskusil

U subotu je preminuo novinar Velimir Franić. Posljednji ispraćaj biti će u utorak 7. srpnja u 14.00 sati na Rimokatoličkom groblju Dubovac.

Svojim je novinarskim radom godinama bio primjer marljivog i poštenog novinara, a što često nije bilo lako. Cijeli svoj život posvetio je uglavnom životno nezahvalnom novinarskom radu, kojeg je uvijek shvaćao kao priliku da doprinese boljitku svog grada.

Domoljublje je iskazao i 1991. godine. Tada je pristupio obrani Karlovca i Hrvatske kao dragovoljac. Bio je jedan od rijetkih novinara koji je četiri ratne godine proveo u uniformi hrvatskog vojnika. Nakon rata se vratio novinarskom pozivu. Svojim cjelokupnom radom, kao novinar i Karlovčanin, pozitivno je djelovao i puno dao za svoju životnu sredinu.

Velimir Franić je rođen u Karlovcu 31. kolovoza 1946. godine. U novinarstvu je proveo gotovo 37 godina. Bio je član Hrvatskog novinarskog društva. Maturirao je 1965. u Gimnaziji Karlovac, a potom je 1973. apsolvirao na Višoj upravnoj školi u Zagrebu. U Karlovački tjednik dolazi te godine raditi kao novinar. Bio je i vršitelj dužnosti glavnog i odgovornog urednika Radio Karlovca od 1. veljače 1977. i odgovorni urednik Karlovačkog tjednika od 1981-1983. Nekoliko mjeseci je bio vršitelj dužnosti odgovornog urednika zajedničke redakcije Karlovačkog tjednika i Radio Karlovca (od 1979.), te u prvih pet mjeseci 1982. vršitelj je dužnosti direktora i glavnog urednika, ali je smijenjen zbog unutarpartijskog sukoba 1983. poznatog u javnosti kao „Karlovački slučaj“. Od 1983-1986. novinar je u Karlovačkom tjedniku i na Radio Karlovcu, od 1986. do 2010. u karlovačkom dopisništvu Večernjeg lista, nakon čega odlazi u mirovinu.

Za rata je bio član 110. brigade. Bio je svojevremeno jedan od rijetkih novinara u Hrvatskoj koji se bavio ekologijom, naročito je obrađivao teme povezane sa čistoćom karlovačkih rijeka. Prvi u Hrvatskoj je objavio zagađenje Kupe polikloriranim bifenilom iz slovenskih rijeka Krupe i Lahinje, a tekstove su mu objavljivali i ekološki časopisi. Kao novinara prepoznali su ga po pouzdanim, temeljitim, preciznim, stručnim i nepristranim tekstovima. Nije bio sklon senzacionalističkom novinarstvu i nije bio novinar kojeg se moglo „kupiti“.

Prilično aktivn bio je u Matici Hrvatskoj, Bridž klubu i Rukometnom klubu Dubovac. U vrijeme kad je karlovački VIS Elektroni bio jedan od poznatijih glazbenih sastava u Jugoslaviji, za njih je pisao pjesme. Godine 1984. je sudjelovao u izradi brošure o povijesti Karlovačkog tjednika (Karlovački tjednik 1944 – 1984).

Plaketa Grada Karlovca mu je dodijeljena 2013. godine.