JAVNA PRIZNANJA GRADA KARLOVCA 2013.

Autor: Marin Bakić

Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka za Nagradu Grada Karlovca kandidirala je umirovljenog novinara Velimira Franića, a za Plaketu Grada Karlovca Željka Tomašića, čelnika organizacija za zaštitu potrošača u Karlovcu, Karlovačkoj županiji i Hrvatskoj. Gradsko vijeće je odlučilo gospodi Franiću i Tomašiću uručiti Plakete Grada Karlovca. Polka je zadovoljna takvim ishodom. Smatramo da su ova dvojica javnih djelatnika zaslužila priznanja i zahvaljuje svima koji su dali potporu, posebice vijećnicima u Gradskom vijeću. Željku Tomašiću i Velimiru Franiću iskreno čestitamo, kao i ostalim dobitnicima javnih priznanja. Priznanja su uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u Gradskom kazalištu Zorin dom, dok će gospodinu Franiću Plaketa biti uručena naknadno.

Donosimo tekstove prijedloga upućenih Odboru za javna priznanja Gradskog vijeća.

Velimir Franić

Velimir Franić
Velimir Franić, umirovljeni novinar i dobitnik Plakete Grada Karlovca 2013.

Udruga za građansku i političku kulturu Karlovac Polka za Nagradu Grada Karlovca predlaže dugogodišnjeg karlovačkog profesionalnog novinara, a danas umirovljenika, Velimira Franića.

Svojim novinarskim radom godinama je bio primjer marljivog i poštenog novinara, a što često nije bilo lako. Cijeli svoj život posvetio je uglavnom životno nezahvalnom novinarskom radu, kojeg je uvijek shvaćao kao priliku da doprinese boljitku svog grada.

Domoljublje je iskazao i 1991. godine. Tada je pristupio obrani Karlovca i Hrvatske kao dragovoljac. Bio je jedan od rijetkih novinara koji je četiri ratne godine proveo u uniformi hrvatskog vojnika. Nakon rata se vratio novinarskom pozivu.

Smatramo da je svojim cjelokupnom radom, kao novinar i Karlovčanin pozitivno djelovao i puno dao za svoju životnu sredinu te ga stoga i predlažemo za Nagradu Grada Karlovca.

Velimir Franić je rođen u Karlovcu 31. kolovoza 1946. godine. U novinarstvu je proveo gotovo 37 godina, a bio je član i Hrvatskog novinarskog društva. U Karlovcu je 1965. godine maturirao na Gimnaziji, a potom je 1973. apsolvirao na Višoj upravnoj školi u Zagrebu.

U Karlovački tjednik dolazi te iste godine raditi kao novinar. Bio je i vršitelj dužnosti glavnog i odgovornog urednika Radio Karlovca od 1. veljače 1977. i odgovorni urednik Karlovačkog tjednika od 1981-1983. Nekoliko mjeseci je Bio vršitelj dužnosti odgovornog urednika zajedničke redakcije Karlovačkog tjednika i Radio Karlovca (od 1979.), te u prvih pet mjeseci 1982. vršitelj je dužnosti direktora i glavnog urednika, ali je smijenjen zbog unutarpartijskog sukoba 1983. poznatog u javnosti kao Karlovački slučaj. Od 1983-1986. novinar je u Karlovačkom tjedniku i na Radio Karlovcu, od 1986. do 2010.. u karlovačkom dopisništvu Večernjeg lista, nakon čega odlazi u mirovinu.

Sudionik je Domovinskog rata 1991-1995. godine, član 110. brigade.

Bio je jedan od rijetkih novinara u Hrvatskoj koji se bavio ekologijom, naročito je obrađivao teme povezane s čistoćom karlovačkih rijeka. Prvi u Hrvatskoj je objavio zagađenje Kupe polikloriranim bifenilom iz slovenskih rijeka Krupe i Lahinje, a tekstove su mu objavljivali i ekološki časopisi. Kao novinara prepoznali su ga po pouzdanim, temeljitim, preciznim, stručnim i nepristranim tekstovima. Nije bio sklon senzacionalističkom novinarstvu i nije bio novinar kojeg se moglo „kupiti“.

Prilično aktivan bio je u Matici Hrvatskoj, bridž klubu i Rukometnom klubu Dubovac. U vrijeme kad je karlovački VIS Elektroni bio jedan od najpoznatijih sastava u Jugoslaviji, za njih je pisao pjesme, a neke su i uglazbljene. Godine 1984. je sudjelovao u izradi brošure (prilozi za monografiju) o povijesti Karlovačkog tjednika (Karlovački tjednik 1944 – 1984).

Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka

Željko Tomašić

Željko Tomašić
Željko Tomašić, predsjednik Regionalne organizacije zaštite potrošača

Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka predlaže da se Plaketa Grada Karlovca dodijeli Željku Tomašiću zbog njegovih zasluga na uspostavi i razvijanju sustava zaštite potrošača u Karlovcu i civilnog društva u cjelosti.

Željko Tomašić rođen je 27. veljače 1956. godine u Vukanovcu u Međimurskoj županiji. Osnovnu školu završio je u Mihaljevcu 1971. godine, a iste godine upisuje vojnu gimnaziju „Ivo Lola Ribar“ u Zagrebu na kojoj maturira 1975. Potom upisuje Vojnu akademiju Kopnene vojske u Beogradu – smjer inženjerija, a diplomirao je 1979. godine u Karlovcu, gdje uskoro na dobiva status višeg predavača na karlovačkoj vojnoj akademiji. Do 1991. godine radio je kao sudski vještak za štete nastale uporabom eksploziva. Na osobni zahtjev napušta JNA i stavlja se na raspolaganje hrvatskim oružanim snagama. Od 1994. godine radi kao djelatna vojna osoba, da bi 2006. bio umirovljen na osobni zahtjev u činu pukovnika. Hrvatski branitelj bio je od početka do kraja Domovinskog rata.

Nakon umirovljenja posvećuje se razvoju pokreta za zaštitu potrošača. Prvotno se učlanio u Društvo za zaštitu potrošača „Potrošač“, a 2010. godine jedan je od osnivača Udruge za zaštitu potrošača Karlovačke županije „Korana“ i Regionalne organizacije zaštite potrošača. Obavlja dužnosti predsjednika ROZP-a, glavnog tajnika Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača „Potrošač“, ali i zavičajnog društva Međimuraca u Karlovačkoj županiji „Pinklec“.

U posljednjih godina kao čelnik organizacija za zaštitu potrošača gospodin Tomašić je otvorio važne teme o odnosima trgovačkih društava, jedinica područne i lokalne samouprave i uprave te potrošača, a ujedno predvodi ili je predvodio organizacije koje su provele uspješne edukativne i informativne projekte „Lokalna i regionalna samouprava u sustavu zaštite potrošača“, „Javne usluge na usluzi potrošačima“, „Djeca kao potrošači“, „Financijska pismenost“ i „Financijske usluge“. Istaknuo se u javnosti na problematici naplate opomena trgovačkog društva Inkasator. Ta tvrtka je naposljetku odustala od te prakse, a korisnicima vratila tako naplaćena sredstva. Upozoravao je i na naplatu opomena koncesionara za naplatu parkiranja u Karlovcu tvrtke Parking. U posljednje dvije godine posebno je angažiran na problematici grijanja, ubrzavši tako proces razješenja problema. Posebno se to odnosi na mogućnost da svaki korisnik kontrolira vlastitu potrošnju toplinske energije.

Djelovanje organizacija za zaštitu potrošača predvođenih Željkom Tomašićem i njihova komunikacija s Gradom dovela je do toga da Karlovac bude jedini grad u Hrvatskoj u kojem i na razini predstavničkog tijela i na razini izvršne vlasti djeluje Vijeće za zaštitu potrošača. Povjerenstva za reklamaciju potrošača, zalaganjem gospodina Tomašića i organizacija koje je predvodio ili predvodi, osnovana su i u svim trgovačkim društvima koje na području Karlovca pružaju javne usluge. Temeljem iskustva s opomenama Inkasatora i tvrtke Parking d.o.o. karlovačke udruge za zaštitu potrošača predložile su da se zakonom zabrani naplaćivanje opomena za novčane tražbine. Vlada je prihvatila taj stav i uputila prijedlog Hrvatskom saboru, koji je tu izmjenu uvrstio u Zakon o zaštiti potrošača (NN 78/2012).

Smatramo da je gospodin Željko Tomašić svojim upornim, kritičnim i konstruktivnim zalaganjem zadužio Karlovac svojim djelovanjem i predlažemo da ga se nagradi Plaketom Grada Karlovca kao poticaj za daljnji rad.